Powstanie Szczecińskie Centrum Biorecyklingu

Szczecińskie Centrum Biorecyklingu to miejsce, do którego już wkrótce będą trafiać bioodpady z kuchni i ogrodów ze stolicy Zachodniopomorskiego. W pełni hermetyczną instalację chcą wspólnie wybudować Miasto i firma Remondis Szczecin – poinformował Urząd Miasta Szczecin (UM).

Szczecińskie Centrum Biorecyklingu odpowiedzią na wysokie koszty transportu i brak stabilności

Szczeciński ratusz wskazał, że rocznie na terenie Szczecina wytwarzanych jest ok. 20 tys. ton odpadów biodegradowalnych. Obecnie trafiają one do dwóch instalacji oddalonych od Szczecina o kilkadziesiąt kilometrów. Są one zlokalizowane w Leśnie Górnym i Łęczycy.

– Nie jest to rozwiązanie, które nas satysfakcjonujeChodzi przede wszystkim o wysokie koszty jakie generuje przewożenie odpadów do innych gmin, ale także brak stabilności tego procesu, spowodowany m.in. ograniczonymi mocami przerobowymi tych instalacji czy też koniecznością ich modernizacji – wyjaśnia Anna Szotkowska, zastępca prezydenta Szczecina.

Rozwiązaniem, zapewniającym bezpieczeństwo odbioru i obniżenie kosztów, ma być budowa instalacji o nazwie Szczecińskie Centrum Biorecyklingu. Partnerem tego przedsięwzięcia będzie firma Remondis Szczecin. W planach jest budowa kompostowni tunelowej, dwustopniowej o wydajności 40 tys. ton rocznie. Będzie ona przeznaczona do prowadzenia procesu kompostowania selektywnie zbieranych bioodpadów. Kompostownia będzie w pełni zhermetyzowana. Ma też w 100% spełniać wymagania konkluzji BAT w zakresie przetwarzania odpadów na każdym z jego etapów. Oznacza to, że cały proces przetwarzania bioodpadów – od momentu ich przyjęcia, do momentu wyjazdu produktu gotowego, czyli kompostu – będzie zamknięty.

Produktem końcowym ma być certyfikowany kompost

– Warunki zapewnione w instalacji i fazy jakim zostaną poddane odpady w procesach tlenowych pozwalają na skuteczną deodoryzację i higienizację. W celu zapobiegania i ograniczania emisji odorów i innych emitorów zastosowany zostanie szereg technik i metod organizacyjnych, m.in. płuczki wodne i biofiltry oraz oczyszczanie wody procesowej – zapewnia Ronald Laska, prezes Remondis Szczecin.

Produktem końcowym przetwarzania tlenowego ma być certyfikowany kompost. Jak zaznacza UM chodzi o gotowy produkt w postaci środka poprawiającego właściwości gleby (nawóz), bogatego w substancje organiczne i niewydzielającego przykrych zapachów. Kompost taki może być wykorzystywany m.in. w rolnictwie, ale także na miejskich terenach zieleni.

Planowana dla tej inwestycji lokalizacja to rejon ul. Gdańskiej, czyli tereny typowo przemysłowe, oddalone od zabudowań mieszkalnych. Jej szacunkowy koszt to ok. 70 mln zł. Pieniądze na realizację mają w większości pochodzić ze środków zewnętrznych. Planowany termin uruchomienia Centrum to pierwsza połowa 2026 r. – zapowiedział magistrat.

Na podstawie nadesłanej informacji

fot. sozosfera.pl (zdjęcie ilustracyjne)

Partner Portalu

Partner Portalu

reklama

Partner Portalu

Partner Portalu

reklama

reklama

Partner Portalu