Stowarzyszenie recyklerów opon

Powołano stowarzyszenie recyklerów opon

Spółka Recykl Organizacja Odzysku poinformowała, że wraz z dziesięcioma innymi firmami z branży recyklingowej powołała do życia Polskie Stowarzyszenie Recyklerów Opon. Głównym prekursorem i pomysłodawcą zebrania Stowarzyszenia był Maciej Jasiewicz, wiceprezes Grupy Recykl. Jedenaście firm założycielskich reprezentuje 90% całego rynku recyklingu mechanicznego zużytych opon w Polsce, przez co wpłynie to na efektywność i wartość Stowarzyszenia – podkreśla firma.

Stowarzyszenie recyklerów opon – najważniejsze cele

Na pierwszym spotkaniu założycielskim określono najważniejsze cele statutowe oraz wyznaczono główne zadania nowo powstałego Stowarzyszenia. Obecnie struktura stowarzyszenia obejmuje 11 członków założycieli, którymi są spółki: GPR Guma i Plastik Recykling, Geyer & Hosaja, TD Bergma Łucja Trojanowska-Lotsberg, Orzeł, Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowe – Usługowe „Cetus”, Recykl Organizacja Odzysku, Gumeko, Gran-Tech, Zakład Przerobu Złomu „Złomex”, Bo To Eko oraz Vinderen.

Dzięki powołaniu Polskiego Stowarzyszenia Recyklerów Opon nasza branża będzie mogła brać większy i bardziej znaczący udział w konsultacjach na temat rozszerzonej odpowiedzialności producenta, bądź w sprawie dyrektywy odpadowej. Dodatkowo jako Stowarzyszenie planujemy walczyć o zwiększenie obecnie obowiązującego w naszym kraju, a najniższego w Europie, poziomu recyklingu oraz o dostosowanie dopłat za zagospodarowanie tego odpadu do tych obowiązujących w innych krajach europejskich. Zarówno w jednym, jak i drugim dysproporcje są spore, więc mamy dużo do zrobienia. Zebraliśmy przedstawicieli reprezentujących około 90% branży, co daje nam większe szanse na sukces działalności organizacji – przekonuje wiceprezes Jasiewicz.

Polskie Stowarzyszenie Recyklerów Opon i jego władze

Wśród głównych zadań Stowarzyszenia wymieniane są: reprezentowanie i promocja branży recyklingu w Polsce oraz za granicą, udział w tworzeniu zaleceń, wytycznych oraz przepisów prawnych regulujących postępowanie ze zużytymi oponami i innymi wyrobami powstałymi z recyklatów, a także wspieranie rozwiązań technicznych i organizacyjnych, jak również współpracy w obszarze badań i rozwoju, służących rozwojowi branży recyklingu opon, a konsekwencji zrównoważonemu i bezpiecznemu zagospodarowywaniu zużytych opon i recyklatów.

Stowarzyszenie recyklerów opon

Członkowie Stowarzyszenia wybrali pierwsze władze Stowarzyszenia składające się z przedstawicieli branży recyklingu oponiarskiego. Prezesem Zarządu został Marek Sobiecki, dyrektor Departamentu Polityki Ekologicznej Ministerstwa Środowiska, były prezes Centrum Utylizacji Opon. Wiceprezes Zarządu Stowarzyszenia został Andrzej Kubik, prezes Zarządu GPR Guma i Plastik Recykling. Z kolei członkiem Zarządu/Skarbnikiem został Michał Stachyra, wiceprezes spółki Orzeł.

Nie tylko zwiększenie finansowania recyklingu opon

Jednym z ważniejszych celów statutowych Stowarzyszenia jest zwiększenie finansowania recyklingu opon w Polsce przez podmioty wprowadzające opony na krajowy rynek, do poziomu, który zagwarantuje opłacalność przetwórstwa zużytych opon oraz dalsze inwestycje w obrębie branży oponiarskiej. Kolejnym ważnym celem jest zwiększenie obowiązkowego poziomu recyklingu zużytych opon przy równoczesnym ograniczaniu spalania, wyłączając przy tym frakcje niemożliwe do ponownego zagospodarowania – podkreśla firma.

Jako inicjator zrzeszenia branży recyklerów opon, chciałbym aby współpraca pomiędzy członkami Stowarzyszenia oraz innymi firmami z branży recyklingu zużytych opon czy też uczelniami wyższymi oraz jednostkami naukowo-badawczymi została zacieśniona. Z biegiem czasu chcielibyśmy przybliżać społeczeństwu zagadnienia recyklingu opon poprzez organizowanie szkoleń, warsztatów oraz konferencji pogłębiających wiedzę branżową. Razem mamy większą szansę osiągnąć korzystne zmiany, o które od wielu lat walczymy – dodaje Maciej Jasiewicz.

Stowarzyszenie recyklerów opon będzie propagować wiedzę o recyklingu opon

Stowarzyszenie ma także na celu propagowanie wiedzy o recyklingu zużytych opon oraz szeroko pojętej proekologicznej edukacji społecznej, co w jego opinii, w dzisiejszych czasach jest kluczowe z uwagi na zmieniający się klimat. Aby zrealizować cele, zrzeszanie będzie brało czynny udział w procesach legislacyjnych i konsultacjach społecznych na temat przepisów krajowych i unijnych, przygotowując propozycje ich zmian. Organizacja będzie też opiniować ustawy i innych akty prawne związane z branżą recyklingu opon.

W chwili obecnej Polskie Stowarzyszenie Recyklerów Opon znajduje się w fazie rejestracji – dodała firma.

Na podstawie nadesłanej informacji

fot. na otwarcie sozosfera.pl (zdjęcie ilustracyjne), fot. Recykl

Partner Portalu

Partner Portalu

reklama

Partner Portalu

Partner Portalu

reklama

reklama

reklama

Partner Portalu

 

partner merytoryczny