Selektywna zbiórka bioodpadów

Potrzebna obowiązkowa selektywna zbiórka bioodpadów

Europejska Sieć Kompostowa (ECN), organizacja promująca zrównoważony recykling poprzez kompostowanie i fermentację zasobów organicznych, zorganizowała 6 września br. warsztaty.

Ich uczestnicy mieli możliwość wysłuchania wystąpień przedstawicieli Komisji Europejskiej, Parlamentu Europejskiego, krajów członkowskich oraz organizacji przemysłowych i władz samorządowych na temat bioodpadów. Dyskusja dotyczyła również poprawek do Ramowej Dyrektywy Odpadowej.

Selektywna zbiórka bioodpadów bez niepożądanej luki

Ustalono m.in., że wątpliwości narosłe wokół warunkowego charakteru art. 22 tej dyrektywy stanowią „lukę” mogącą mieć negatywny wpływ na zbiórkę i przetwarzanie tego strumienia odpadów. Warto wspomnieć, że zgodnie z tym przepisem selektywna zbiórka bioodpadów odbywałaby się wyłącznie „tam, gdzie jest to stosowne i możliwe z technicznego, środowiskowego i gospodarczego punktu widzenia” (TEEP – technically, environmentally and economically practicable).

Obecna warunkowość stawia władze lokalne i sektor bioodpadów w niepewnej sytuacji. Zamiast dawać państwom członkowskim swobodę działania, może zostać wykorzystana jako pretekst do bezczynności, hamując rozwój i niwecząc wysiłki zmierzające do maksymalizacji potencjału bioodpadów. ECN dużo chętniej widziałaby wyraźnie określone odstępstwa obejmujące słabo zaludnione obszary uzupełnione o procedury notyfikacji, jak proponuje to Parlament Europejski – komentuje Henrik Lystad, przewodniczący Europejskiej Sieci Kompostowej

Uczestniczący w warsztatach mieli m.in. okazję zapoznania się z przykładami innowacyjnego zarządzania bioodpadami z Niemiec (Monachium), Włoch (Mediolan) i Estonii. Przedstawione zostało także zmienne opodatkowanie i wynikowy systemem zwrotu podatku dla samorządów w Katalonii (Hiszpania).

Przykłady zaprezentowane na spotkaniu pokazują, że samorządy mogą dostosowywać systemy zbiórki selektywnej i utylizacji do lokalnych warunków. Połączenie inicjatyw lokalnych z wiążącymi unijnymi celami w zakresie recyklingu oraz prawnym obowiązkiem segregacji bioodpadów u źródła może przynieść dobre rezultaty – nie ma czegoś takiego jak podejście uniwersalne – stwierdzia H. Lystad.

Gospodarka o obiegu zamkniętym i zielone miejsca pracy

Przy okazji ECN przypomina, że w nadchodzących tygodniach, w ramach rozmów trójstronnych pomiędzy Komisją Europejską, Parlamentem i Radą dyskutowane będą zagadnienia związane z nowelizacją Ramowej Dyrektywy Odpadowej. Europejska Sieć Kompostowa apeluje o usunięcie tak zwanej warunkowości TEEP oraz wprowadzenie jednoznacznych celów w zakresie zbiórki i przetwarzania bioodpadów. Bez nich, w opinii ECN, każdego roku gospodarka o obiegu zamkniętym będzie tracić miliony ton cennych bioodpadów i potencjał zielonych miejsc pracy w liczbie ok. 52 tys.

Europejska Sieć Kompostowa argumentuje, że bioodpady pełnią kluczową rolę w zrównoważonym zarządzaniu odpadami. Stanowią one największą frakcję (40%) stałych odpadów komunalnych. Obecnie w Europie zaledwie 30% bioodpadów podlega zbiórce selektywnej i recyklingowi poprzez kompostowanie i fermentację beztlenową.

Na podstawie informacji nadesłanej przez ECN

fot. sozosfera.pl

reklama

partner portalu