zagospodarowanie odpadów

CBA sprawdza postępowania na odbieranie i zagospodarowanie odpadów

Zespół Prasowy Centralnego Biura Antykorupcyjnego (CBA) poinformował o dwóch kontrolach prowadzonych w zakresie postępowań przetargowych na odbieranie oraz zagospodarowanie odpadów.

Odbieranie i zagospodarowanie odpadów pod lupą CBA

Zgodnie z podanymi informacjami funkcjonariusze Wydziału Postępowań Kontrolnych Delegatury CBA w Katowicach, od 1 grudnia br., prowadzą kontrolę w zakresie podejmowania i realizacji decyzji przez Miejski Zakład Gospodarowania Odpadami w przedmiocie udzielenia firmie ALBA MPGK w 2019 r. zamówienia publicznego na odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych w Gminie Dąbrowa Górnicza oraz jego realizacji i rozliczenia.

Zakończenie wspomnianej kontroli planowane jest na 1 marca 2023 r. Jednak, jak zaznacza CBA, postępowanie może zostać przedłużone o sześć miesięcy. Jest to zgodne z treścią Ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym (DzU z 2006 r., nr 104 poz. 708).

CBA sprawdza postępowanie na wywóz odpadów komunalnych

Kontrolę przestrzegania przez gminę Kondratowice określonych przepisami prawa procedur podejmowania i realizacji decyzji sprawdzają z kolei funkcjonariusze Wydziału Postępowań Kontrolnych Delegatury CBA we Wrocławiu. Prowadzą oni kontrolę (od 15 grudnia 2022 r.) w przedmiocie przygotowania, udzielania i realizowania zamówień publicznych na świadczenie usług w zakresie wywozu odpadów komunalnych na terenie gminy Kondratowice. Postępowanie obejmuje lata 2019-2022. Centralne Biuro Antykorupcyjne wskazuje, że finał kontroli planowany jest na 15 marca 2023 r. Jednakże i w tym przypadku może się zdarzyć, że zostanie ona przedłużona o sześć miesięcy.

Na podstawie www.cba.gov.pl i www.cba.gov.pl

fot. sozosfera.pl (zdjęcie ilustracyjne)

Partner Portalu

Partner Portalu

Partner Portalu

Partner Portalu

reklama

partner merytoryczny

reklama

Partner Portalu