ZUSOK-u

Postęp prac przy rozbudowie ZUSOK-u

Wakacje nie spowolniły tempa prac przy rozbudowie Zakładu Unieszkodliwiania Stałych Odpadów Komunalnych (ZUSOK-u) na warszawskim Targówku. Wykonawca zintensyfikował prace, postawił trzon komina oraz poprowadził estakadę do hali wyładunku. Równolegle kontynuowano prace przy pozostałych obiektach – zwrócił uwagę Urząd m.st. Warszawy (UM).

Wzniesiono 72-metrowy komin ZUSOK-u

W ostatnich tygodniach wykonano kolejne prace w ramach tego etapu budowy. Do hali wyładunku od strony zachodniej została doprowadzona estakada. Budowla o długości 100 m bezpiecznie poprowadzi ruch pojazdów specjalistycznych przed i po wyładunku odpadów. Wyzwaniem inżynieryjnym było wymodelowanie 10-procentowego spadku pierwszego przęsła, pomiędzy przyczółkiem i drugą podporą, oraz konstrukcji niosącej estakady o zakręcie pod kątem 98 stopni. W kolejnym etapie struktura żelbetowa estakady zostanie wypełniona betonem – powiedział Marcin Sadura, zastępca dyrektora Działu Inwestycji i Rozwoju w Miejskim Przedsiębiorstwie Oczyszczania w m.st. Warszawie (MPO).

Rozbudowa ZUSOK-u

Wzniesiono również 72-metrowy trzon komina. To najwyższy obiekt nowego ZUSOK-u. Ekipa specjalistyczna weszła na fundament przygotowany dokładnie rok wcześniej i zastosowała metodę tzw. ślizgania, polegającą na stopniowym i ciągłym dolewaniu betonu do formy – tłumaczy UM. – Zastosowana technologia umożliwiła znaczne skrócenie czasu wykonania ścian komina. Prace prowadzono w cyklu całodobowym, każdej doby przybywało ok. 2,5-3 m budowli. Dzięki temu komin został postawiony w ciągu jednego miesiąca – mówi Tony Kang, szef POSCO E&C w Polsce.

20 lat działania ZUSOK-u

przy rozbudowie ZUSOK-u

W ciągu ostatnich miesięcy urosła nie tylko konstrukcja komina. Wysokość 20 m osiągnęły ściany bunkra odpadów. Trwają też dostawy i montaż konstrukcji stalowej dla kotłów wchodzących w skład nowo budowanych linii termicznego przekształcania odpadów. Pod koniec sierpnia konstrukcja osiągnęła wysokość 26 m – dodaje UM.

Trwają również prace wykończeniowe w pomieszczeniach energetycznych, w tym instalacji uziemiającej. W hali wyładunku odpadów powstały natomiast podziemne zbiorniki wody przeciwpożarowej.

Magistrat przypomina, że instalacja ZUSOK-u służy warszawiakom od dwudziestu lat. Rozbudowa i modernizacja obiektu zwiększy możliwości miasta w zakresie zagospodarowania odpadów zmieszanych pochodzących ze stołecznych gospodarstw domowych – docelowo będzie to ponad 30% tego rodzaju odpadów. Dzięki zastosowanym rozwiązaniom instalacja będzie też odzyskiwała energię w procesie spalania. Oznacza to mniej odpadów deponowanych na składowiskach oraz produkcję ciepła i prądu w ilości odpowiadającej zapotrzebowaniu kilkunastu tysięcy gospodarstw domowych w skali roku.

Prace budowlane realizowane są od 2020 r. Inwestorem jest MPO, a wykonawcą firma POSCO E&C.

Na podstawie nadesłanej informacji

fot. 3 x UM Warszawy

Partner Portalu

Partner Portalu

reklama

Partner Portalu

Partner Portalu

reklama

reklama

Partner Portalu