na budowie hali hermetycznej

Postęp prac na budowie hali hermetycznej MPGK. Obiekt po pierwszych kontrolach

Postęp prac na budowie hali hermetycznej w zakładzie Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Katowice (MPGK) umożliwił rozpoczęcie procedury uzyskiwania zezwolenia na użytkowanie obiektu. O zakończeniu procesu budowlanego zawiadomiono właściwe służby państwowe, które przeprowadziły już część kontroli obiektu znajdującego się przy ul. Milowickiej 7A – poinformował przed świętami Urząd Miasta Katowice (UM).

Postęp prac na budowie hali hermetycznej – obiekt sprawdzony przez strażaków i sanepid

na budowie hali hermetycznej

Do tamtego czasu halę hermetyczną odwiedziły służby Państwowej Straży Pożarnej oraz Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego. Magistrat wskazał też, że trwają procedury kontrolne prowadzone przez Państwowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego, który jest odpowiedzialny za wydanie stosownych pozwoleń na użytkowanie obiektu przez MPGK. Uzyskanie tego pozwolenia będzie jednocześnie zakończeniem inwestycji budowy hali hermetycznej. Ostatnim etapem na drodze do uruchomienia tej części zakładu będzie uzyskanie tzw. pozwolenia zintegrowanego, wydawanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, do którego złożono już odpowiedni wniosek.

Pozwolenie zintegrowane jest niezbędne do tego, aby po okresie prób można było w pełni korzystać z możliwości nowej części zakładu. Mamy nadzieję, że uzyskiwanie odpowiednich zgód przebiegnie sprawnie i w jak najkrótszym czasie – powiedział Robert Potucha, wiceprezes MPGK.

Listopad był okresem finalnych prac przeprowadzonych na terenie zakładu MPGK przy ul. Milowickiej. W tamtym czasie wykonano ostatnie prace betonowe, w tym wylanie posadzki bioreaktorów oraz posadzki zewnętrznej, umiejscowionej wzdłuż systemów oczyszczających ścieki i powietrze. Wykonano również montaż ostatnich obróbek blacharskich w hali łącznikowej. W minionym miesiącu zakończono też instalację systemu wentylacyjnego, odpowiedzialnego za napowietrzanie bioreaktorów oraz pobieranie powietrza z hali łącznikowej. Dodatkowo podłączone zostały podczyszczalnia ścieków, płuczki wodne, emitory oraz pompownie dla poszczególnych strumieni ścieków.

Postęp prac na budowie hali hermetycznej – rozpoczęto programowanie aparatury

Obecnie rozpoczynamy programowanie aparatur kontrolno-pomiarowych w poszczególnych elementach systemu wraz z jednostką centralną, która steruje całym procesem. Kalibracja poszczególnych komponentów, jak na przykład scrubbery, czy podczyszczalnia ścieków, nastąpi już na tzw. „żywym organizmie”, w trakcie prób eksploatacyjnych prowadzonych pod pełnym obciążeniem – powiedział Tadeusz Duda, dyrektor Zakładu Odzysku i Unieszkodliwiania Odpadów (ZOiUO) w MPGK. Po uzyskaniu wszystkich zgód, a także uruchomieniu aparatur w hali będzie można powiedzieć, że inwestycja została w całości ukończona i oddana do użytkowania, najprawdopodobniej będzie to z początkiem wiosny – zaznaczył magistrat.

na budowie hali hermetycznej

Budowa hali, której koszt wyniósł 17 mln zł, jest ostatnim etapem kompletnej hermetyzacji procesu stabilizacji odpadów biodegradowalnych. Technologia nowego obiektu będzie umożliwiała skoncentrowanie całego procesu biologicznego przetwarzania odpadów organicznych wytworzonych ze zmieszanych odpadów komunalnych w jednym szczelnym kompleksie, co nie tylko zminimalizuje ewentualne uciążliwości zapachowe, ale również poprawi efektywność procesu przetwarzania odpadów. Projekt nowego obiektu uwzględnił również układ podczyszczania odcieków technologicznych, co pozwoli ponownie wykorzystać uzyskaną wodę do przyszłych procesów przeprowadzanych w zakładzie.

Na podstawie nadesłanej informacji

fot. 3 x MPGK Katowice

reklama

reklama

reklama

reklama

reklama

reklama

 

reklama