Posprzątali Gród Kraka

Ponad 19 tys. ochotników wzięło udział w trzydniowym (19-21 września br.) oczyszczaniu Krakowa w ramach akcji „Sprzątania Świata 2014”. Wolontariuszom udało się zebrać 15,6 ton odpadów. Zgromadzone odpady zostały odebrane z ok. 280 punktów, wyznaczonych na terenie miasta.
 
rękawiczki
 
Każdy, kto chciał zaangażować się w sprzątanie, otrzymał od Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania worki i rękawiczki, mające ułatwić zbiórkę odpadów. Wszystkie materiały można było pobrać w siedzibach rad dzielnic oraz w budynku spółki.
 
Na podstawie: www.mpo.krakow.pl

Partner Portalu

Partner Portalu

Partner Portalu

Partner Portalu

Partner Portalu

reklama

reklama

Partner Portalu