Działania mazowieckiego WIOŚ-u w zakresie porzuconych odpadów

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie (WIOŚ) poinformował na swojej stronie internetowej o działaniach prowadzonych w zakresie porzuconych odpadów. W tym zakresie WIOŚ przeprowadził m.in. czynności w związku z ujawnieniem odpadów w m. Łukowo. Inspektorat prowadzi także nadzór nad miejscem porzucenia odpadów w m. Nowe Miszewo.

Ujawnione odpady w Łukowie

1 września br. do ostrołęckiej delegatury WIOŚ wpłynęła informacja o ujawnieniu odpadów w miejscowości Łukowo (gmina Karniewo). Informację przekazała Komenda Powiatowa Policji w Makowie Mazowieckim (KPP).

Jak podał WIOŚ, czynności w terenie podjęte zostały podjęte 4 września br. Pracownicy WIOŚ wraz z pracownikami KPP i właścicielem działki przeprowadził oględziny ww. miejsca.

Na terenie działki, w pomieszczeniu gospodarczym, znajdowały się trzy pojemniki typu „mauzer” zawierające brunatną ciecz niewiadomego pochodzenia. Jak poinformował WIOŚ, „mauzery” wypełnione były w ¾ swojej pojemności cieczą o drażniącym zapachu. Jeden z pojemników był pusty. Żaden z nich nie posiadał oznaczeń mogących pomóc w zidentyfikowaniu znajdującej się w nich substancji.

W pomieszczeniu znaleziono również elementy wewnętrzne samochodów, mogące świadczyć o nielegalnym demontażu pojazdów. Na terenie działki zgromadzone były także opony samochodowe i elementy karoserii samochodowej.

Ilość nagromadzonych odpadów pochodzących z demontażu pojazdów określono na ok. 300 kg – dodał WIOŚ.

Kontrola w zakresie porzuconych odpadów w Nowym Miszewie

Z kolei WIOŚ w Warszawie Delegatura w Płocku przeprowadził oględziny w zakresie porzuconych odpadów na terenie zakładu w m. Nowe Miszewo. Działania te zostały zrealizowane 7 września 2023 r. w ramach nadzoru nad stanem zebranych w tym miejscu odpadów.

Jak podał WIOŚ, w wyniku oględzin nie stwierdzono, aby przybyło odpadów, WIOŚ określił to jako stan bardzo zbliżony do tego z dnia 16 sierpnia br.

Do oględzin dokonanych na terenie zakładu WIOŚ w Warszawie wykorzystał m.in. drona.

Działania na terenie m. Nowe Miszewo zostały przeprowadzone w związku z ostateczną i podlegającą obowiązkowi natychmiastowego wykonania decyzją Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska z 31 stycznia 2022 r. Decyzja ta wstrzymała działalność kontrolowanej spółki w zakresie zbierania i przetwarzania odpadów w ww. lokalizacji. Jak podał WIOŚ, wstrzymanie działalności obowiązuje od 5 lutego 2022 r.

Na podstawie warszawa.wios.gov.pl i warszawa.wios.gov.pl

fot. WIOŚ wWarszawie

Partner Portalu

Partner Portalu

Partner Portalu

Partner Portalu

reklama

reklama

Partner Portalu