Porzucone odpady niebezpieczne

Porzucone odpady niebezpieczne zostaną usunięte i unieszkodliwione

Do końca 2021 r. z terenu działki przy ul. Szyby Rycerskie 8 w Bytomiu usunięte i unieszkodliwione zostaną porzucone odpady niebezpieczne, których nielegalnie zdeponowano 364 tony. Ich usunięcie będzie możliwe dzięki dotacji w wysokości 3,245 mln zł pozyskanej przez miasto ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska w Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) – poinformował Urząd Miejski w Bytomiu (UM).

Porzucone odpady niebezpieczne na terenach poprzemysłowych

Porzucone odpady niebezpieczne przy Szybach Rycerskich zostały ujawnione 4 grudnia 2018 r. Wówczas pracownicy Wydziału Inżynierii Środowiska UM wraz z policją przeprowadzili kontrolę tego terenu, podczas której odkryto składowanie w sposób nielegalny niebezpiecznych odpadów w zniszczonych i zdeformowanych 200-litrowych beczkach, 1000-litrowych pojemnikach zwanych mauzerami i w puszkach – przypomina magistrat i podkreśla, że dla wspomnianego terenu nigdy nie była wydana decyzja dotycząca gospodarowania odpadami.

Podczas kilkukrotnych oględzin miejsca zdeponowania odpadów, pobrano około 250 próbek nieznanych substancji znajdujących się w pojemnikach. Szczegółowa ekspertyza wykazała, że odpady zawierają substancje rakotwórcze, łatwopalne, toksyczne, stanowiące zagrożenie dla środowiska i zdrowia ludzi. Odpady te zostały sklasyfikowane jako odpady z produkcji, przygotowania, obrotu produktów chemii organicznej, barwników i pigmentów, farmaceutyków, tłuszczów, środków dezynfekujących i kosmetyków, klejów, farb i lakierów, farb drukarskich, m.in. odpadów z rozpuszczalników – wyliczył Mariusz Wołosz, prezydent Bytomia.

Porzucone odpady niebezpieczne w ilości 364 ton

Łączna szacowana masa odpadów, które dzięki pozyskanej dotacji znikną z Szybów Rycerskich to 364 tony. Na tę ilość toksycznych odpadów składają się 263 pojemniki typu mauzer o pojemności ok. 1000 l, 198 beczek o pojemności ok. 200 l i 50 puszek o pojemności 25 l – wskazuje UM i dodaje, że aby pozbyć się problemu szkodliwych dla zdrowia ludzi i dla środowiska odpadów, władze Bytomia 30 grudnia 2019 r. wystąpiły do NFOŚiGW o dofinansowanie usunięcia i unieszkodliwienia odpadów niebezpiecznych porzuconych na poprzemysłowych terenach, których użytkownikiem wieczystym jest prywatna firma.

Porzucone odpady niebezpieczne i dotacja na ich usunięcie

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska wspiera samorządy w zakresie unieszkodliwienia odpadów niebezpiecznych, a z takimi mamy do czynienia w Bytomiu. Dzięki tej dotacji za kilka miesięcy nielegalne wysypisko zniknie i przestanie zagrażać środowisku i zdrowiu mieszkańców Bytomia – powiedział Jacek Ozdoba, wiceminister klimatu i środowiska.

Jak zaznacza UM, całkowita wartość przedsięwzięcia, obejmującego załadunek, transport i unieszkodliwienie odpadów niebezpiecznych sięga ponad 4,56 mln zł, a otrzymana przez miasto dotacja z NFOŚiGW stanowi 80% wartości przedsięwzięcia. Oprócz tego, gmina stara się jeszcze o dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w wysokości 15% wartości przedsięwzięcia, czyli ok. 608 tys. zł. Zaplanowano, że 5% kosztów pokryte zostanie ze środków własnych miasta Bytom.

Bytom od wielu lat boryka się z problemem nielegalnego składowania odpadów. Razem z władzami miasta, które nadały tej sprawie priorytetowy status, robimy wszystko, by zmienić ten stan rzeczy. Dotacja, którą otrzymał Bytom jest szalenie potrzeba, bo odpady przy ul. Szyby Rycerskie są faktycznie bardzo niebezpiecznie. Mam nadzieję, że przy pomocy dobrego prawa będziemy mogli doprowadzić Bytom do porządku – powiedział natomiast Wojciech Szarama, poseł na Sejm RP.

Porzucone odpady niebezpieczne – prokuratorskie śledztwo

Magistrat zaznacza, że w sprawie odpadów nielegalnie porzuconych przy ul. Szyby Rycerskie śledztwo prowadzi prokuratura.

– W październiku Województwo Śląskie przyjęło strategię Zielone Ślaskie 2030. Dokument ten mówi o tym, że mieszkańcy naszego województwa mają żyć w zdrowych, bezpiecznych warunkach. Bedzie to możliwe wówczas, gdy z naszych miast znikną odpady zagrażające zdrowiu i życiu ludzi – podkreśliła Beata Białowąs, wicemarszałek województwa śląskiego.

Obecnie trwa opracowanie dokumentacji przetargowej dotyczącej załadunku, transportu i unieszkodliwienia odpadów niebezpiecznych zgromadzonych przy ul. Szyby Rycerskie. Proces uprzątnięcia odpadów powinien zostać przeprowadzony do końca 2021 r.

Na podstawie nadesłanej informacji

fot. UM w Bytomiu

reklama

reklama

reklama

reklama