Porzucone odpady medyczne

Na jednej z kaliskich ścieżek rowerowych leżą odpady medyczne – taką informację uzyskał 6 grudnia br. dyżurny Straży Miejskiej Kalisza. Niestety, wizja lokalna potwierdziła te doniesienia.
 
Na ścieżce rowerowej zalegały rozrzucone zużyte strzykawki, igły, kroplówki, rękawiczki, opatrunki medyczne oraz opakowania po nich. Na miejsce przybyła również Straż Pożarna, która zabezpieczyła odpady medyczne w specjalnych pojemnikach. Po oczyszczeniu terenu funkcjonariusze Straży Miejskiej przejęli zabezpieczone odpady, a następnie przewieźli je do szpitala, celem unieszkodliwienia. Aktualnie trwają czynności wyjaśniające w tej sprawie.
 
medyczne3
 
Przy okazji tego zdarzenia, kaliska Straż Miejska przypomniała mieszkańcom, że niebezpieczne związki chemiczne, zawarte w odpadach farmaceutycznych i medycznych, są groźne nie tylko dla środowiska. Bardzo często wyrzucone do zwykłego kosza trafiają potem do osiedlowych kontenerów, gdzie mogą stanowić zagrożenie dla innych osób.
 
Zgodnie z obowiązującym Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Kalisza, „przeterminowane leki pochodzące z gospodarstw domowych można przekazywać do przychodni i aptek, uczestniczących w ich zbiórce. Adresy tychże placówek na bieżąco podawane są do publicznej wiadomości mieszkańcom”.
 
Natomiast w myśl art. 145 Kodeksu wykroczeń, „kto zanieczyszcza lub zaśmieca miejsca dostępne dla publiczności, a w szczególności drogę, ulicę, plac, ogród, trawnik lub zieleniec, podlega karze grzywny do 500 złotych albo karze nagany”.
 
Na podstawie: www.strazmiejska.kalisz.pl
Tags

Partner Portalu

Partner Portalu

Partner Portalu

Partner Portalu

reklama

reklama

Partner Portalu