Porozumienie o współpracy w zakresie termicznego przekształcania

Porozumienie o współpracy w zakresie termicznego przekształcania RDF-u

Marek Dec, prezes spółki OPEC Grudziądz oraz Tomasz Pasikowski, prezes Miejskich Wodociągów i Oczyszczalni w Grudziądzu podpisali w ubiegłym tygodniu porozumienie o współpracy w zakresie termicznego przekształcania paliwa alternatywnego (RDF).

Jak tłumaczy Urząd Miejski w Grudziądzu (UM), RDF to skrót od angielskojęzycznego określenia Refuse Derived Fuel, które jest stosowane w odniesieniu do frakcji odpadów komunalnych o dużej wartości opałowej, a które nie nadają się do recyklingu.

OPEC i MWiO zawarły porozumienie o współpracy w zakresie termicznego przekształcania RDF-u

Grudziądzki magistrat zwraca uwagę, podobnie jak w większości miast w Polsce, w Grudziądzu także istnieje problem z nadprodukcją wysokoenergetycznej frakcji odpadów. Miejscy urzędnicy zwracają uwagę, że jest to ta część odpadów, która nie podlega recyklingowi, a ze względu na swoją wysoką wartość energetyczną nie może podlegać składowaniu i powinna zostać zagospodarowana np. w procesie współspalania.

Jak zaznacza UM, obecnie odpady tego typu są przekazywane odbiorcom posiadającym stosowne uprawnienia do ich termicznego unieszkodliwiania. „Niestety w związku z tym, że odbiorców jest niewielu ceny zagospodarowania stale rosną” – podkreśla magistrat.

W związku z taką sytuacją dwie komunalne spółki – OPEC i Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia podjęły wspólną inwestycję. Zgodnie z założeniem projektu Wodociągi będą wytwarzać w zakładzie utylizacji paliwo alternatywne (tzw. RDF), które następnie trafi do OPECU, który dzięki specjalnej infrastrukturze będzie spalał RDF, pozyskując w ten sposób ciepło i energię elektryczną dla mieszkańców i przedsiębiorców z miasta. Według grudziądzkiego magistratu, projekt ten ma w przyszłości pozwolić obniżyć koszty ogrzewania.

Historyczna chwila – porozumienie o współpracy w zakresie termicznego przekształcania RDF-u

Dzisiaj jest pewna przełomowa, historyczna chwila, w której nastąpił akt podpisania porozumienia pomiędzy dwoma naszymi spółkami. Od samego początku mojej prezydentury konsekwentnie staram się o to, aby konsolidować potencjał spółek komunalnych. To porozumienie jest kolejnym krokiem w tym kierunku. Pokazujemy, że nasze spółki mogą współpracować dla dobra mieszkańców – mówił w trakcie konferencji prasowej Maciej Glamowski, prezydent Grudziądza. Podkreślał on również, że ta współpraca oznacza zarówno synergię dwóch spółek miejskich, ale także rozwiązanie pewnych problemów związanych z paliwem alternatywnym wytwarzanym na składowisku w Zakurzewie. Wspólny projekt spółek ma dać również szansę na obniżenie kosztów wytwarzania ciepła dla mieszkańców Grudziądza. Jak zaznaczył w swojej wypowiedzi prezydent Glamowski niezwykle ważny jest także aspekt ekologiczny, ponieważ ten projekt z pewnością pozytywnie wpłynie na środowisko naturalne – dodaje UM.

Ekologia jest bardzo ważnym aspektem tej współpracy. Mam nadzieję, że będziemy w stanie w sposób ekologiczny zagospodarowywać najbardziej szkodliwe odpady, czyli plastiki, które normalnie rozkładają się setki lat – zaznaczył w trakcie konferencji prezes Pasikowski.

Pozyskać pozwolenia i dofinansowanie

Z kolei prezes Dec, podkreślił, że wspólny projekt dwóch spółek wpisuje się w założenia Europejskiego Zielonego Ładu, który jest jednym z elementów polityki proekologicznej stosowanej w krajach europejskich.

Do przeprowadzenia niezbędnych inwestycji dla realizacji porozumienia konieczne jest pozyskanie przez spółki stosownych pozwoleń. Przedsiębiorstwa będą także starały się o dofinasowanie projektu. Koszty tej inwestycji szacuje się na kilkadziesiąt milionów złotych – dodał UM.

Na podstawie informacji nadesłanej przez UM w Grudziądzu

fot. UM w Grudziądzu

reklama

reklama

reklama

 

reklama