Niezawodność spalarni osadów

Poprawić niezawodność spalarni osadów ściekowych – ostatni etap prac

Zgodnie z zapowiedziami stołeczna spółka – Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji (MPWiK) – kończy prace, które mają poprawić niezawodność spalarni osadów ściekowych. Jak podało przedsiębiorstwo, 3 lutego 2021 r. rozpocznie się ostatni etap prac, polegający na docelowej wymianie rekuperatorów oraz wykonaniu innych prac towarzyszących.

Instalacja nowych urządzeń – wymienników ciepła – będzie odbywała się w taki sposób, aby umożliwić pracę spalarni i termiczne przekształcanie osadów ściekowych na jednej z dwóch czynnych linii spalania. Wartość umowy z wykonawcą, która zawarta została 30 stycznia 2020 r. wynosi 14,5 mln zł brutto.

Poprawić niezawodność spalarni osadów ściekowych. Jak będzie wyglądał proces montażu nowych rekuperatorów?

Zanim wykonawca przystąpi do bezpośrednich prac montażowych, 3 lutego 2021 r. zostanie wyłączona linia technologiczna nr 1, jednej z dwóch linii spalania. W czasie wymiany rekuperatora proces termicznego przekształcania osadów ściekowych będzie prowadzony na linii technologicznej nr 2. Po wygaszeniu pieca i wychłodzeniu urządzeń, tj. po ok. dwóch tygodniach oraz po wykonaniu prac przygotowawczych obejmujących demontaż części dachu, izolacji, elementów konstrukcji wsporczej, zostanie zdemontowany jeden z dotychczasowych rekuperatorów wraz z kanałami odprowadzającymi powietrze i spaliny – tłumaczy MPWiK i dodaje, że następnie, w ich miejsce, zostaną zamontowane nowe urządzenia. Ze względu na gabaryty rekuperatora (11 m wysokości) i wagę wynoszącą do 20 ton wraz z elementami towarzyszącymi, na konieczność zapewnienia odpowiednich reżimów technologicznych oraz wykonania badań weryfikujących poprawność wykonanych prac, wykonawca przewiduje, że operacja ta potrwa od dwóch do dwóch i pół miesiąca. Po tym czasie planowane jest uruchomienie wygaszonej linii spalania.

Poprawić niezawodność spalarni osadów ściekowych – nowy rekuperator zostanie sprawdzony

Aby sprawdzić, czy nowy rekuperator pracuje prawidłowo, przeprowadzony będzie ruch próbny całej linii spalania, łączny czas niezbędny do przeprowadzenia, uruchomienia i ruchu próbnego wyniesie ok. 2 tygodni. Dopiero po obserwacji pracy włączonej linii i potwierdzeniu prawidłowości jej działania, wykonawca przystąpi do wymiany drugiego z rekuperatorów, w sposób identyczny, jak w przypadku pierwszej z linii – dodaje stołeczne przedsiębiorstwo.

Niezawodność spalarni osadów
Wlot spalin do rekuperatora. fot. MPWiK Warszawa

Finalnie wszystkie prace wykonawca powinien zakończyć w III kwartale 2021 r. stołeczne MPWiK potwierdza, że stara się, aby wykonać wszelkie prace związane z robotami prowadzonymi na spalarni, minimalizując czas niezbędny do poszczególnych robót jednocześnie zastrzegając, że musi się to odbywać przy równoczesnym zachowaniu jakości instalacji i bezpieczeństwa oraz wszelkich prawideł wynikających z Prawa budowlanego.

Poprawić niezawodność spalarni osadów ściekowych – równocześnie z pracami montażowymi coroczne przeglądy instalacji

Stołeczni wodociągowcy podkreślają, że prace na spalarni będą się odbywały w czasie, gdy stale pracować będzie jedna z linii spalania, co oznacza, że część osadów ściekowych będzie musiała zostać zagospodarowana za pośrednictwem firm zewnętrznych lub zostanie zmagazynowana – co jest zgodne z obowiązującym prawem i pozwoleniami posiadanymi przez Spółkę. Spółka zaznacza też, że posiada zawarte umowy z firmami wybranymi zgodnie z zamówieniami publicznymi do zagospodarowania odpadów oraz prowadzi kolejne postępowania celem zabezpieczenia ciągłości działania.

Poprawić niezawodność spalarni osadów ściekowych. Jak powstał projekt na nowe rekuperatory?

Projekty na dwa nowe rekuperatory powstały w oparciu o wytyczne wskazane przez niezależnych ekspertów z Politechniki Krakowskiej, Politechniki Warszawskiej i z Akademii Górniczo-Hutniczej – zaznacza MPWiK. Przy decyzji o realizacji projektu pod uwagę wzięto także spostrzeżenia ekspertów Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) oraz dotychczasowe doświadczenia MPWiK wynikające z ośmioletniej eksploatacji obiektu.

Niezawodność spalarni osadów
Widok na górną część pieca łączonego z rekuperatorem. fot. MPWiK Warszawa

Zwrócono szczególną uwagę na jakość materiałów, w tym pod kątem ich trwałości, jak również wykorzystywane rozwiązania na tego typu instalacjach. W oparciu o ekspertyzy i analizy własne, w trakcie projektowania wybrano nowy, trwalszy rodzaj stali do wykonania poszczególnych elementów rekuperatorów oraz zastosowano zupełnie nowe rozwiązanie doprowadzania zimnego powietrza. Powyższe działania wykonano w celu zwiększenia wytrzymałości i trwałości urządzeń, co ma wpływ na niezawodność pracy obiektu – tłumaczy przedsiębiorstwo wod-kan.

Bezpieczne zagospodarowanie osadów ściekowych

Wymiana rekuperatorów będzie odbywała się bez konieczności całkowitego wyłączenia spalarni, a osady ściekowe będą spalane na jednej z dwóch linii. Dzięki temu będzie można spalać do 80% osadów ściekowych powstałych w Zakładzie „Czajka”. Reszta osadów będzie zagospodarowywana zgodnie z prawem m.in. przez wyspecjalizowane do tego firmy – zapewnia MPWiK.

Na podstawie nadesłanej informacji

fot. MPWiK w Warszawie

reklama

reklama

reklama

reklama

reklama

reklama