Poprawić efektywność przetwarzania odpadów

Poprawić efektywność przetwarzania odpadów – dofinansowanie dla MPGO w Wardyniu Górnym

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) poinformował, że ponad 15,6 mln zł dofinansowania, ze środków Funduszu Spójności, wesprze realizację inicjatywy Międzygminnego Przedsiębiorstwa Gospodarki Odpadami w Wardyniu Górnym (MPGO). Przedsięwzięcie ma poprawić efektywność przetwarzania odpadów, a celem zaplanowanej modernizacji zakładu ma być zwiększenie możliwości przerobowych w zakresie recyklingu odpadów o tysiąc ton rocznie.

Rozbudowa i modernizacja instalacji by poprawić efektywność przetwarzania odpadów

Jak podał NFOŚiGW, przedsięwzięcie MPGO w Wardyniu Górnym będzie polegało na rozbudowie istniejącej części mechanicznej instalacji mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów (MBP) – zmodernizowana ma zostać linia sortownicza, zaplanowano również budowę nowych obiektów w zakładzie. Przewiduje się również doposażenie instalacji do kompostowania odpadów (m.in. w kontenery kompostujące z podgrzewaniem), co umożliwi rozbudowę istniejącego systemu kompostowania odpadów ulegających biodegradacji.

Planowana inwestycja ma na celu uruchomienie Regionalnego Centrum Odzysku i Recyklingu, które będzie jednym z najbardziej nowoczesnych ośrodków gospodarowania odpadami w regionie i przyczyni się do rozpowszechniania pozytywnych wzorców technologicznych wśród przedsiębiorstw działających w branży gospodarki odpadami – dodaje NFOŚiGW.

28,3 mln zł na inwestycję, która ma poprawić efektywność przetwarzania odpadów

Realizacja projektu ma się zakończyć w lutym 2023 r. i spowodować zwiększenie mocy przerobowej zakładu zagospodarowania odpadów. Według szacunków sięgnie ona nawet 108 600 ton rocznie. Dzięki modernizacji i rozbudowie cały zakład będzie w większym zakresie służył okolicznym samorządom, a liczba osób objętych zmodernizowanym systemem zagospodarowania odpadów sięgnie ponad 121 tys. – wylicza NFOŚiGW.

Koszt całkowity inwestycji noszącej tytuł „Modernizacja instalacji mechanicznego przetwarzania odpadów na terenie Zakładu Gospodarki Odpadami w Wardyniu Górnym i utworzenie Regionalnego Centrum Odzysku i Recyklingu” to ok. 28,3 mln zł. Umowę o dofinansowanie projektu 10 grudnia ub.r. podpisali Jolanta Jabłońska-Wojciul, prezes MPGO i Dominik Bąk, wiceprezes NFOŚiGW. Dotacja będzie pochodzić z II osi Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 (POIiŚ), działanie 2.2 Gospodarka odpadami komunalnymi.

Na podstawie nfosigw.gov.pl

fot. sozosfera.pl (zdjęcie ilustracyjne)

reklama

reklama

reklama

reklama