popiół i żużel do segregacji

Popiół i żużel do segregacji

Urząd Miasta Rybnika (UM) poinformował, że w okresie od października do kwietnia, raz w miesiącu, od mieszkańców Rybnika odbierane będą, zbierane selektywnie, popiół i żużel.

Jak podkreśla rybnicki magistrat, wprowadzenie odbioru popiołów i żużli nie spowoduje zmiany stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi ponoszonej przez właścicieli nieruchomości.

W Rybniku popiół i żużel do segregacji

Decyzja o wprowadzeniu selektywnej zbiórki popiołów i żużli jest wynikiem przeprowadzonego w ubiegłym roku projektu pilotażowego. Projekt ten zakładał odbiór tego typu odpadów w kilku dzielnicach miasta. Program ten, realizowany w dzielnicach Niewiadom, Niedobczyce oraz Zebrzydowice, cieszył się sporym zainteresowaniem mieszkańców. Dlatego od najbliższego sezonu zimowego zbiórka taka będzie prowadzona w całym mieście – zaznacza UM.

W związku z wprowadzeniem modyfikacji w systemie odbierania odpadów rybnicki magistrat podpowiada mieszkańcom, że już dziś warto zaopatrzyć się w osobny pojemnik służący do gromadzenia popiołu i żużlu. Pojemnik ten powinien być w kolorze szarym – z napisem „Popiół”. Urzędnicy dodają, że nowa frakcja odpadów podlegająca segregacji – popiół i żużel – odbierana będzie w okresie zimowym (od 1 października do 30 kwietnia) raz w miesiącu. W okresie od listopada do marca odpady zmieszane również będą odbierane raz w miesiącu, a w okresie od kwietnia do października odpady co dwa tygodnie (w tym czasie, ze względów ekonomicznych popiół i żużel odbierany będzie łącznie z odpadami zmieszanymi).

Ze względu na zmniejszoną częstotliwość wywozu odpadów zmieszanych w miesiącach zimowych niewykluczone, że część mieszkańców będzie musiała zaopatrzyć się w dodatkowy pojemnik na te odpady – zapowiada Ilona Krajczewska, naczelnik wydziału gospodarki komunalnej UM.

Ograniczyć ilość odpadów składowanych i zwiększyć recykling

Magistrat wprowadzenie nowego rodzaju odpadów podlegających segregacji tłumaczy koniecznością ograniczenia ilości odpadów kierowanych do składowania, efektywniejszym przetwarzaniem zmieszanych odpadów komunalnych oraz ograniczeniem kosztów związanych z ponoszeniem opłat środowiskowych.

Niestety w Rybniku wciąż zbyt mała ilość odpadów jest przez mieszkańców segregowana. Zgodnie z przepisami, w roku 2017 segregacji powinno było podlegać 20 procent odpadów. Z wielkim trudem udało nam się uzyskać ten parametr. Tymczasem w roku 2018 wskaźnik ten wynosi 30 procent, w roku przyszłym będzie to 40 procent, a za dwa lat już 50 procent odpadów musi być gromadzonych w sposób selektywny. Dodatkowo okazuje się, że coraz więcej mieszkańców nie prowadzi segregacji śmieci. To bardzo poważny problem, bo niedotrzymanie tych parametrów naraża miasto na dotkliwe kary środowiskowe. Wyodrębnienie popiołu jako osobnej frakcji odpadów, ma docelowo zmniejszyć ilość odpadów zmieszanych, bo popiół jest odpadem, który można zagospodarować w sposób ekologiczny. Wpłynie to na poprawę wskaźników, ale nie rozwiąże niestety problemu braku świadomości części mieszkańców o konieczności selektywnego gromadzenia odpadów produkowanych w ich gospodarstwach domowych – podkreśla Janusz Koper, zastępca prezydenta Rybnika.

Na podstawie informacji nadesłanej przez UM Rybnika

fot. sozosfera.pl

reklama

reklama

reklama

reklama

reklama