Ponad 50 tys. ton „wysegregowanych” odpadów

Ponad 50 tys. ton „wysegregowanych” odpadów – szczecinianie segregują coraz lepiej

Urząd Miasta Szczecin (UM) podkreśla, że ponad 50 tys. ton „wysegregowanych” odpadów – to wynik, którego należy pogratulować szczecinianom. Niestety – zaznacza magistrat – samych odpadów z roku na rok przybywa.

Ponad 50 tys. ton „wysegregowanych” odpadów – ilość selektywnie zbieranych odpadów rośnie

Podsumowanie liczbowe ubiegłego roku na pewno wskazuje na ugruntowanie w Szczecinie selektywnej zbiórki odpadów z udziałem bioodpadów – mówi Paweł Adamczyk, dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej UM i dodaje: – 42300 ton odpadów selektywnych odebranych z nieruchomości i 10000 ton przyjętych w Ekoportach, to daje fantastyczny wynik, który jest imponującym osiągnięciem. Przypomnę, że w 2014 r. cieszyliśmy się z przekroczenia 20000 ton. To 2,5 razy więcej selektywnie gromadzonych odpadów na przestrzeni zaledwie kilku lat. Brawo Szczecin!

W 2020 r. łączna masa odebranych w Szczecinie odpadów przekroczyła 127000 ton. To o 2800 ton więcej niż w roku poprzednim i najwyższy wynik na przestrzeni ostatnich siedmiu lat. Jednocześnie widać, że z całego strumienia odpadów mieszkańcy coraz skuteczniej „wysegregowują” te, które powinny być gromadzone selektywnie – podkreśla UM.

Ponad 50 tys. ton „wysegregowanych” odpadów. Największy skok w odpadach opakowaniowych

Jak zaznacza magistrat, największy skok dotyczy odpadów opakowaniowych (tworzywa sztuczne, metal, papier, szkło), których zebrano o 30% więcej niż w 2019 r. Imponujący wynik zanotowano również w zakresie bioodpadów. W 2020 r. odebrano 17225 ton odpadów ulegających biodegradacji z brązowych pojemników, czyli o blisko 4700 ton więcej niż rok wcześniej. – Jestem przekonany, że ten pozytywny przyrost w przypadku „bio” został wypracowany głównie w zabudowie wielorodzinnej. To co wcześniej z naszej kuchni trafiało do zmieszanych, teraz trafia do pojemnika brązowego – dodaje Paweł Adamczyk.

Tab. Odpady komunalne odebrane w Szczecinie od właścicieli nieruchomości zamieszkanych w 2020 r. i porównanie do 2019 r. – wartości wyrażone w tonach (Mg)

Tab. Odpady komunalne odebrane w Szczecinie od właścicieli nieruchomości zamieszkanych w  2020 r. i porównanie do 2019 r. – wartości wyrażone w tonach (Mg)

W ramach miejskiego systemu odbioru odpadów obsługiwanych jest 28 tys. punktów ich gromadzenia, w których znajduje się ok. 65 tysięcy pojemników w kolorach definiujących ich przeznaczenie – zaznacza UM i dodaje, że niektóre z nich, np. w zabudowie wielorodzinnej, opróżniane są codziennie.

Na podstawie nadesłanej informacji

fot. sozosfera.pl (zdjęcie ilustracyjne)

reklama

reklama

reklama

reklama

reklama