Ponad 25 ton odpadów

Ponad 25 ton odpadów przewożonych nielegalnie

Do Polski wwieziono ponad 25 ton odpadów w ramach transgranicznego przemieszczania odpadów. Zatrzymano odpady przewożone z Niemiec do Polski w sposób nielegalny – było to 21 lipca br. Próbowano wówczas nielegalnie przetransportować ponad 25 ton odpadów na terytorium Polski. Odpady miały trafić do zakładu w miejscowości Oława, który nie miał pozwolenia na ich odzysk. Taki transport odpadów jest niezgodny z prawem czyli nielegalny – podkreślił Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska we Wrocławiu (WIOŚ).

Ponad 25 ton odpadów nielegalnie przewożonych z Niemiec do Polski

Na wniosek Dolnośląskiej Administracji Skarbowej, Inspektorzy Delegatury WIOŚ w Jeleniej Górze przeprowadzili ocenę transportu odpadów. W wyniku podjętych czynności, stwierdzono nielegalne transgraniczne przemieszczanie odpadów z terytorium Niemiec do Polski. Transportowano ponad 25 ton odpadów w postaci cząstek oraz pyłu żelaza, które sklasyfikowane są pod europejskim kodem odpadów – 12 01 02. Były one przewożone na podstawie dokumentu Załącznik VII do Rozporządzenia (WE) nr 1013/2006 – wskazuje WIOŚ.

Podmiot, do którego przewożone były odpady nie posiadał zezwolenia/pozwolenia na przetwarzanie odpadów ani instalacji, w której przeprowadzony mógłby zostać ich odzysk na terytorium naszego kraju. W toku prowadzonych wyjaśnień ujawniono także, że przewożący odpady nie posiadał wymaganego prawem wpisu do bazy danych o odpadach – rejestru BDO na transport odpadów o tym kodzie. Współpraca właściwych służb, dała rezultat i nielegalny transport z odpadami został zatrzymany. W toku dalszego postępowania transportowane odpady zostaną zwrócone do miejsca ich wytworzenia – dodał WIOŚ.

Na podstawie nadesłanej informacji

fot. WIOŚ we Wrocławiu

Partner Portalu

Partner Portalu

Partner Portalu

Partner Portalu

reklama

partner merytoryczny

reklama

reklama

Partner Portalu