Polsko-niemieckie posiedzenie

W dniach 20-21 listopada br. Warszawa gościła Polsko-Niemiecką Komisję ds. Współpracy Sąsiedzkiej w dziedzinie Ochrony Środowiska. Było to już 18. Z kolei posiedzenie tego organu.
 
Tematyka spotkania dotyczyła wymiany informacji w zakresie transgranicznych zanieczyszczeń powietrza, przemieszczania odpadów i inwestycji stanowiących ewentualne transgraniczne szkodliwe oddziaływanie na środowisko oraz planów krajów związkowych i województw w obszarze wykorzystania wsparcia z funduszy unijnych w nowej perspektywie finansowej. Uczestnicy dyskutowali także o współpracy w zakresie realizacji Konwencji EKG ONZ o transgranicznych skutkach awarii przemysłowych oraz w dziedzinie ochrony przyrody na obszarach przygranicznych.
 
Posiedzenia Komisji skupiają się na omówieniu aktualnych, priorytetowych dla obu stron spraw w zakresie polsko-niemieckiej współpracy w dziedzinie ochrony środowiska. Rozmowy prowadzone są z udziałem przedstawicieli urzędów marszałkowskich i wojewódzkich województw: zachodniopomorskiego, lubuskiego i dolnośląskiego oraz reprezentantów urzędów odpowiedzialnych za sprawy ochrony środowiska krajów związkowych: Maklemburgii-Pomorza Przedniego, Brandenburgii i Saksonii, a także Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska oraz Głównego i Wojewódzkich Inspektoratów Ochrony Środowiska.
 
Na podstawie: www.mos.gov.pl

Partner Portalu

Partner Portalu

Partner Portalu

Partner Portalu

reklama

reklama

reklama

Partner Portalu

 

partner merytoryczny