Polsko-czeska ochrona środowiska

Polsko-czeska ochrona środowiska

Henryk Kowalczyk, minister środowiska po raz kolejny spotkał się z Richardem Brabecem, wicepremierem i jednocześnie ministrem środowiska Republiki Czeskiej – poinformowało Ministerstwo Środowiska (MŚ).

Jak zaznacza MŚ, dyskusja, która odbyła się 28 lutego br., nakierowana była na wymianę doświadczeń w zakresie gospodarowania odpadami, w tym na realizację wymogów unijnych odnośnie osiągania poziomów recyklingu. Tematem rozmowy były także działania zmierzające do poprawy jakości powietrza w strefie nadgranicznej.

Zapobieganie nielegalnemu transgranicznemu przemieszczaniu odpadów

Resort podkreśla, że dla Polski niezwykle ważne jest zredukowanie składowania odpadów pochodzących z przetwarzania odpadów komunalnych. – Ambicją Polski w kontekście zmian w prawie Unii Europejskiej jest osiągnięcie wysokich poziomów przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów – powiedział minister Kowalczyk.

W trakcie spotkania ministrowie podpisali oświadczenie dotyczące problemu nielegalnego transgranicznego przemieszczania odpadów. Opowiedzieli się oni stanowczo za podjęciem wspólnych, skoordynowanych działań w celu wyeliminowania takich praktyk.

Konsekwencją podpisanego dokumentu była propozycja ministra Kowalczyka utworzenia polsko-czeskiego zespołu roboczego ds. zapobiegania nielegalnemu transgranicznemu przemieszczaniu i składowaniu odpadów niebezpiecznych.

Poprawa jakości powietrza w obszarze nadgranicznym

Jak zaznacza MŚ, Czechy podobnie, jak Polska zmagają się z problemem tzw. niskiej emisji. Dlatego czeska strona wyraziła zainteresowanie Programem „Czyste Powietrze”.

W ramach poprawy jakości powietrza w Polsce wprowadziliśmy na szeroką skalę rządowy Program „Czyste Powietrze”. Polega on nie tylko na wymianie źródeł ciepła, ale też na przeprowadzeniu kompleksowej termomodernizacji budynków. Program obejmie 4 mln domów jednorodzinnych – zaznaczył polski minister.

Minister odniósł się także do problemu jakości powietrza w pasie nadgranicznym. – Cieszę się, że również dla Czech priorytetem jest poprawa jakości powietrza w strefie nadgranicznej. Dlatego w tym zakresie wzmocnimy jeszcze wymianę doświadczeń i danych w ramach polsko-czeskiej grupy roboczej – dodał szef resortu środowiska.

Na podstawie www.gov.pl

fot. MŚ

partner portalu

reklama

reklama

reklama

reklama

 

reklama