Polska na TAK dla Konwencji

Kompleksowa ochrona środowiska oraz zdrowia ludzkiego przed przedostawaniem się rtęci do atmosfery, wód i ziemi – to cel, jaki stawia sobie Konwencja z Minamaty. 24 września br. w siedzibie Organizacji Narodów Zjednoczonych w Nowym Jorku kolejni przedstawiciele państw podpisali ten dokument. Polskę reprezentował Marcin Korolec, sekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska, pełnomocnik rządu do spraw polityki klimatycznej.
 
Porozumienie reguluje zagadnienia dotyczące wydobycia rtęci, handlu produktami zawierającymi ten metal oraz wykorzystania go w produktach i procesach przemysłowych. Ponadto Konwencja ustanawia zasady bezpiecznego dla środowiska gospodarowania odpadami zawierającymi rtęć, stosowania odpowiednich metod składowania rtęci, a także odnosi się do terenów zanieczyszczonych tym metalem.
 
konwencja
 
– Polska bardzo aktywnie uczestniczyła w procesie negocjacji tekstu Konwencji Minamata na forum Unii Europejskiej, jak również brała udział w dotychczasowych pracach na arenie międzynarodowej.Teraz przechodzimy do procesu ratyfikacji. Cieszę się, że staliśmy się częścią tego międzynarodowego porozumienia, gdyż tylko jednolite działania w skali globalnej pozwolą na osiągnięcie celów przewidzianych w Konwencji – mówił minister Marcin Korolec.
 
Treść Konwencji uzgodniono w styczniu 2013 r. w Genewie podczas Międzyrządowego Komitetu Negocjacyjnego. Do 24 września br. pod dokumentem podpisały się 102 państwa, w tym Stany Zjednoczone, Kanada, Australia, Chiny, Japonia, państwa Ameryki Łacińskiej, część państw kontynentu afrykańskiego i niemal wszystkie kraje członkowskie Unii Europejskiej.
Dokument wejdzie w życie po jego ratyfikowaniu przez co najmniej 50 krajów, które podpisały Konwencję.
 
Na podstawie: www.mos.gov.pl

Partner Portalu

Partner Portalu

Partner Portalu

Partner Portalu

Partner Portalu

reklama

partner merytoryczny

reklama

reklama

Partner Portalu

 

partner merytoryczny