Polska do Trybunału

Dyrektywa w sprawie pojazdów wycofanych z eksploatacji ma na celu zapewnienie demontażu i recyklingu pojazdów w sposób bardziej przyjazny dla środowiska. Niestety, Polska nie wdrożyła wszystkich jej postanowień do krajowego porządku prawnego. Wobec powyższego, KE skierowała do Trybunału Sprawiedliwości UE sprawę przeciwko Polsce w związku z niewłaściwym wdrażaniem unijnych przepisów.
 
Pierwsze niedociągnięcia w tym obszarze KE wytknęła władzom Rzeczpospolitej Polskiej już w 2009 r., jednocześnie wszczynając postępowanie w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego. W efekcie wiele zagadnień udało się w polskim ustawodawstwie uregulować. Niestety, nie wszystkie. Stąd też w 2012 r. wydano uzasadnioną opinię dotyczącą wciąż nierozwiązanych problemów.
 
Polska zapewniła, że kwestie te zostaną rozwiązane przez wprowadzenie nowych przepisów w 2013 r., jednak dotąd nie pojawiły się żadne zmiany. Brakuje np. zobowiązania do zbiórki zużytych części zamiennych (tj. części, które nie mogą być ponownie wykorzystane, a więc muszą zostać poddane recyklingowi).
 
Na podstawie: http://ec.europa.eu
fot. www.morguefile.com

Partner Portalu

Partner Portalu

Partner Portalu

Partner Portalu

Partner Portalu

reklama

partner merytoryczny

reklama

Partner Portalu