Polana Recyklingu już działa

Mieszkańcy Pniew wreszcie się doczekali! Wczoraj (16 lutego br.) nastąpiło bowiem uruchomienie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) – „Polana Recyklingu”. Zlokalizowano go przy oczyszczalni ścieków.
 
PSZOK to miejsce, w którym mieszkańcy Pniew mogą zostawić odpady komunalne, zebrane w sposób selektywny. Warunek? Należy terminowo uiszczać opłatę za gospodarowanie odpadami, płaconą do Gminy.
 
pierwszadruga
trzeciaczwarta
fot. 4 x A. Gawłowski
 
Do Punktu będzie można dostarczyć odpady ulegające biodegradacji, w tym zielone, papier i tekturę, opakowania ze szkła, metalu i tworzyw sztucznych, przeterminowane leki i chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, stary sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, odpady budowlane i rozbiórkowe, zużyte opony, opakowania wielomateriałowe, ubrania i tekstylia oraz popiół. Co istotne, mieszkańcy pozostawiają w PSZOK-u odpady oczywiście nieodpłatnie, jednak muszą być one posegregowane.
 
Punkt będzie działał przez pięć dni w tygodniu – poniedziałek, środę, czwartek, piątek i sobotę. Od marca do października będzie można pozostawić w PSZOK-u odpady w godzinach 10.00-18.00. Z kolei zimą (od listopada do lutego) punkt będzie otwarty od 8.00 do 16.00.
 
Tags

reklama

reklama

reklama

reklama

reklama

reklama