Więcej koszy do selektywnej zbiórki

Polacy chcą więcej koszy do selektywnej zbiórki odpadów

Polacy, tak jak reszta Europejczyków, są zdania, że w przestrzeni publicznej potrzebujemy więcej koszy do selektywnej zbiórki odpadów, a jako najważniejszą przeszkodę w osiągnięciu wyższych poziomów recyklingu wskazują brak odpowiedniej infrastruktury – takie wnioski można wysnuć na podstawie badania przeprowadzonego w 14 krajach przez sondażownię LUCID we współpracy z inicjatywą Każda Puszka Cenna, której celem jest wzrost świadomości na temat korzyści wynikających z recyklingu puszek aluminiowych.

Potrzeba więcej koszy do selektywnej zbiórki odpadów w przestrzeni publicznej

Więcej koszy do selektywnej zbiórki

Jak wskazano w nadesłanej informacji, z badania wynika, że aż 94% Polaków chciałoby, aby w przestrzeni publicznej było więcej pojemników przystosowanych do segregacji odpadów. Powinny być one dostępne przede wszystkim na ulicach, w parkach, na plażach i w pociągach. Podobnie jest w przypadku dużych wydarzeń takich jak festiwale czy imprezy sportowe. Co więcej, 91% badanych z naszego kraju uważa, że podczas takich wydarzeń powinny być dostępne wyłącznie napoje w opakowaniach nadających się do recyklingu. Pozostali Europejczycy odpowiadali podobnie jak Polacy, a średni odsetek odpowiedzi twierdzących na te pytania przekroczył 90% dla wszystkich respondentów.

– Większość respondentów jest gotowa bardziej zaangażować się w selektywną zbiórkę puszek napojowych, z których korzystają poza domem. Potrzeba jednak więcej odpowiednich rozwiązań, które będą wspierać te postawy. Ze względu na swoje właściwości puszki aluminiowe są opakowaniem łatwym do przetworzenia. Ważne jest tylko, aby trafiły do odpowiedniego pojemnika – podkreśla David Van Heuverswyn, europejski dyrektor programu Każda Puszka Cenna.

Przyda się więcej koszy do selektywnej zbiórki odpadów, gdyż brak infrastruktury nie pozwala przestrzegać zasad segregacji

Badanych zapytano także, dlaczego nie zawsze stosują się do zasad segregacji odpadów. Większość, bo prawie 70% badanych Polaków tłumaczy to brakiem odpowiedniej infrastruktury, a przede wszystkim niewystarczającą liczbą pojemników przystosowanych do selektywnej zbiórki. Co trzeci polski respondent twierdzi, że odpowiednich koszy nie ma w jego miejscu pracy, a niecałe 30% uważa, że pojemniki zawsze są pełne. Jednak to właśnie Polacy najczęściej pamiętają o recyklingu – zaledwie 1% badanych z naszego kraju, brak zaangażowania w recykling tłumaczy zapominalstwem – podano w informacji.

Więcej koszy do selektywnej zbiórki

– Cieszy tak wysoki wynik dotyczący świadomości selektywnej zbiórki i recyklingu odpadów w Polsce. Świadczy on o tym, że chcąc żyć ekologicznie, pilnujemy w naszych domach zasad segregacji, ale również udowadnia, że mamy poczucie osobistego wpływu na środowisko naturalne. Ważne jest jednak, aby te proekologiczne zachowania przenieść na stałe do przestrzeni publicznej. Dlatego konieczne jest rozwinięcie infrastruktury do selektywnej zbiórki, której wg wskazań respondentów dzisiaj brakuje – podkreśla Bartłomiej Wojdyło, członek Zarządu Fundacji RECAL.

Im lepiej wysegregowany surowiec, tym mniej potrzeba energii

Według autorów informacji, punkty skupu i zbiórki są kluczowym ogniwem wspierającym gospodarkę o obiegu zamkniętym (GOZ). Punkty takie przyjmują odpady zbierane tylko w sposób selektywny, pozyskując w ten sposób surowiec wtórny o wysokiej jakości. W wyniku jego przetworzenia powstaje nowy materiał umożliwiający wyprodukowanie zupełnie nowych przedmiotów, które mogą być wprowadzone do użytku. Im „czystszy”, tzn. lepiej wysegregowany surowiec zostanie przekazany do recyklingu, tym mniej energii będzie potrzebne do jego przetworzenia, a jak zaznaczono w informacji, puszki aluminiowe można przetwarzać bez końca, gdyż ich właściwości nadal pozostają takie same.

Więcej koszy do selektywnej zbiórki

– Prawidłowa segregacja i recykling jest działaniem proekologicznym, które przyczynia się do mniejszego wykorzystania surowców naturalnych oraz wytwarzania mniejszej ilość odpadów. Pamiętajmy, że wrzucając puszki aluminiowe do odpowiedniego kosza, czy sprzedając je w punktach skupu metali, dajemy im szansę na drugie życie. W Polsce doskonale zdajemy sobie z tego sprawę. Poziom recyklingu napojowych puszek aluminiowych od kilku lat utrzymuje się na poziomie ok. 80 proc. Wierzymy, że działania edukacyjne pozwolą nam jeszcze poprawić ten i tak bardzo wysoki wynik – dodaje Bartłomiej Wojdyło.

Potrzeba więcej koszy do selektywnej zbiórki odpadów – kilka słów o badaniu

Omawiane badanie zostało przeprowadzone między 5 sierpnia a 14 września 2020 r. w 14 krajach (Belgia, Serbia, Austria, Węgry, Grecja, Rumunia, Polska, Czechy, Irlandia, Holandia, Wielka Brytania, Hiszpania, Włochy, Francja) na próbie 13 793 osób w wieku powyżej 16 lat, reprezentatywnej pod względem wieku oraz płci.

Na podstawie nadesłanej informacji

fot. sozosfera.pl (zdjęcie ilustracyjne), rys. Fundacja RECAL

reklama

reklama

reklama

reklama

reklama