Do zbierania małych elektrośmieci

Pojemniki do zbierania małych elektrośmieci w Gostyniu i Rawiczu

Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego (KZGRL) poinformował, że 25 listopada br. w Gostyniu i Rawiczu zamontował tzw. Miejskie Punkty Elektroodpadów, tzn. pojemniki do zbierania małych elektrośmieci, czyli drobnego zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (ZSEE).

Miejskie Punkty Elektroodpadów, czyli pojemniki do zbierania małych elektrośmieci

Do grupy takich małych elektroodpadów KZGRL zalicza płyty CD/DVD, telefony i ładowarki, a także baterie i żarówki.

Jak wskazuje Związek Gmin, zadaniem pojemników na elektrośmieci jest ułatwienie mieszkańcom pozbywania się niewielkich odpadów ZSEE, gdyż odpady tego rodzaju to odpady niebezpieczne, których nie wolno wrzucać do zwykłych pojemników. Przy okazji KZGRL przypomina, że tego typu odpady można zawieźć do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK-u). Jednak od teraz można także np. w ramach spaceru, przy okazji zakupów czy załatwiania spraw w urzędzie pozbyć się tego typu ZSEE właśnie w „Miejskich Punktach Elektroodpadów”.

Drugim zadaniem pojemników jest funkcja tablicy informacyjno-edukacyjnej – zaznacza KZGRL i zapewnia, że mieszkańcy już wkrótce mogą spodziewać się w tych punktach wiadomości ze Związku.

By skorzystać z nowych pojemników Związek zaprasza na Skwer im. Wolontariuszy Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Gostyniu i na parking przy Urzędzie Miejskim w Rawiczu. Jednocześnie KZGRL zapowiada, że jeśli pojemniki się sprawdzą, to w najbliższych latach można się ich spodziewać w kolejnych gminach należących do Związku.

Na podstawie kzgrl.pl

fot. KZGRL

reklama

reklama

reklama

reklama