Opłaty za odpady w Koninie

Podwyżki opłaty za odpady w Koninie

Od 1 stycznia 2020 r. zmienione zostaną stawki opłat za odbiór odpadów w Koninie. Na sesji, która odbyła się 30 października, tamtejsi radni zdecydowali, że opłata za gospodarowanie odpadami zbieranymi selektywnie wynosić będzie 19 zł od osoby na miesiąc, podczas gdy magistrat proponował opłatę w wysokości 20 zł. Natomiast wysokość opłaty za niesegregowane wyniesie 50 zł – poinformował Urząd Miejski w Koninie (UM).

Za podwyżką było 12 radnych, dziewięciu głosowało przeciwko, a jeden wstrzymał się od głosu. Dotychczas obowiązujące stawki to 12 zł od osoby za miesiąc (za odpady segregowane) i 20 zł (za niesegregowane).

Według urzędników konińskiego magistratu, powody proponowanej podwyżki opłat za gospodarowanie odpadów to wzrost kosztów pracy i paliwa oraz energii elektrycznej. Ponadto opłaty za gospodarowanie odpadami w mieście nie były podwyższane od 2,5 roku. Powodem podwyżek są także brak pieniędzy na zakup nowych koszy i pojemników na śmieci, dzięki którym miasto byłoby czystsze, a także deficyt w systemie gospodarowania odpadami przekraczający 3 mln zł. Regionalna Izba Obrachunkowa już dwukrotnie zwracała uwagę, by Miasto nie pokrywało strat z własnego budżetu.

Opłaty za odpady w Koninie – uszczelnić system

Koniński UM wskazuje, że w mieście różnica pomiędzy liczbą osób zamieszkałych a zadeklarowanych do ponoszenia opłaty wynosi 15% i zdaniem magistratu wielkość ta nie odbiega od innych miast (Bydgoszcz – 15%, Częstochowa – ok. 14%, Głogów – 17%). Co za tym idzie, w systemie brakuje deklaracji od ok. 10 tys. osób. Blisko połowę z tej liczby stanowią mieszkańcy, którzy wyjechali z Konina. Jednak w odniesieniu do pozostałych osób miasto mówi: „sprawdzam!” i prowadzi weryfikację już złożonych i nowo składanych deklaracji. Sprawdzane są np. wykazy urodzeń, czy ilości wody zużywanej w domach jednorodzinnych. Dzięki tego typu działaniom w ostatnim czasie w systemie gospodarki odpadami komunalnymi przybyło ok. 200 osób – wskazuje UM. Ponadto sprawdzani są przedsiębiorcy pod kątem posiadania podpisanych umów na odbiór odpadów.

Magistrat zwraca jednak uwagę, iż przy obecnym deficycie, nawet włączenie do systemu owych brakujących 5 tys. osób niewiele zmieni. Przy dotychczasowych stawkach (12 zł od osoby na miesiąc) uszczelnienie systemu dałoby wpływy w wysokości 720 tys. zł rocznie.

Przy okazji UM informuje, że od początku funkcjonowania nowego systemu gospodarowania odpadami nie bilansował się on. W drugim półroczu 2013 r. zabrakło 0,77 mln zł, rok później brakowało już 1,29 mln zł, a już w 2018 r. deficyt wyniósł 3,52 mln zł. Na koniec 2019 r. prognozowany jest deficyt w wysokości 3,13 mln zł.

Na podstawie www.konin.pl

fot. sozosfera.pl (zdjęcie ilustracyjne)

reklama

reklama

partner portalu

reklama

reklama

reklama

 

reklama