Podsumowanie kontroli

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Gdańsku zaprezentował wyniki prowadzonych w tym roku kontroli oczyszczalni ścieków. Inspekcje odbywały się w ramach ogólnokrajowych cykli kontrolnych pt. „Ocena wykonania zadań KPOŚK przez aglomeracje≥2000 RLM, które osiągnęły lub miały osiągnąć oczekiwany efekt do dnia 31.12.2015 r. – według stanu na dzień 31.12.2013 r.”.
 
Kontrolą objęto 71 oczyszczalni ścieków na Pomorzu. W siedmiu obiektach (Gdańsk-Wschód, Hel, Kożyczkowo, Bożepole Wielkie, Lębork, Łeba, Rowy) przeprowadzono inspekcje w terenie ze średniodobowym poborem prób ścieków surowych i oczyszczonych, odprowadzanych z tych oczyszczalni do środowiska. Wyniki badań wykazały, że ścieki oczyszczone spełniają wymagane warunki określone w pozwoleniach wodnoprawnych. W przypadkuoczyszczalni ścieków w Łebie wystąpiło przekroczenie warunków pozwolenia wodnoprawnego w stosunku do ilości odprowadzanych ścieków.
 
kposk2014 spk
 
Dokonana analiza badań automonitoringowych jakości i ilości ścieków oczyszczonych w przypadku sześciu z 64 pozostałych instalacji (w Chojnicach, Czarnem, Kałdowie Wsi, Pszczółkach, Stegnie i Swarzewie), wykazała przekroczenia warunków dotyczących odprowadzania ścieków do środowiska, które określone zostały w pozwoleniach wodnoprawnych. Przekroczenia te skutkowały wymierzeniem administracyjnych kar pieniężnych dla pięciu obiektów na łączną kwotę 1,1 mln zł.
 
Inspektorzy przyjrzeli się też, jak wytwórcy komunalnych osadów ściekowych wypełniają obowiązki wynikające z ustawy o odpadach. W związku z powyższym przeprowadzono kontrolę siedmiu podmiotów odpowiadających za eksploatację oczyszczalni ścieków W jej ramach dokonano jednorazowego poboru prób ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych. W przypadku dwóch oczyszczalni ścieków – w Helu i w Rowach – badania osadów wykazały obecność bakterii chorobotwórczych z rodzaju Salmonella, co dyskwalifikowało je z dalszego wykorzystania w rolnictwie oraz do rekultywacji gruntów na cele rolne, a skierowane zostały do deponowania na składowisku odpadów. W przypadku dwóch podmiotów, w związku z zaistniałymi naruszeniami z zakresu gospodarki odpadami, skierowano wnioski do sądu (oczyszczalnie ścieków w Bożympolu Wielkim i Kożyczkowie), nałożono grzywnę w drodze mandatu karnego (oczyszczalnia ścieków w Bożympolu Wielkim) oraz wymierzono administracyjną karę pieniężną (oczyszczalnia ścieków w Kożyczkowie).
 
Wyniki otrzymane w związku z przeprowadzonymi kontrolami przesłane zostały do Głównego Inspektora Ochrony Środowiska.
 
Na podstawie: www.gdansk.wios.gov.pl

Partner Portalu

Partner Portalu

Partner Portalu

Partner Portalu

reklama

reklama

Partner Portalu