Podsumowanie akcji „Od segregacji nie planuj wakacji”

13 maja w Brennie i 20 maja w Cichowie odbyła się akcja edukacyjna „Od segregacji nie planuj wakacji”. W jej trakcie mieszkańcy mogli pozbyć się odpadów wielkogabarytowych i elektroodpadów. W zamian otrzymali sadzonki kwiatów i krzewów – poinformował Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego (KZGRL).

Akcja „Od segregacji nie planuj wakacji” zakończona sukcesem

Jak podał KZGRL, frekwencja była wysoka, a kontenery szybko się zapełniały. Zebrano łącznie 1050 kg odpadów wielkogabarytowych i 690 kg zużytego sprzętu elektrycznego. Odpady wymieniono na prawie 300 sadzonek.

Głównym celem akcji było edukowanie mieszkańców na temat gospodarki odpadami i zachęcanie do korzystania z punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK-ów). Jednocześnie Związek zaznaczył, że niestety nadal zdarza się, iż odpady są porzucane przy kontenerach, co psuje estetykę i szkodzi środowisku.

„Chcemy, aby letniska były czyste i piękne. Podrzucone odpady nie pasują do tych miejsc. Dbajmy razem o tereny, w których spędzamy wakacje. Dlatego zachęcamy do wzajemnej edukacji i promowania świadomości przyrodniczej wśród znajomych, rodzin i sąsiadów. Razem możemy stworzyć przyjazne i czyste miejsce do wypoczynku dla wszystkich” – przekonuje KZGRL.

Na podstawie: kzgrl.pl

fot. KZGRL

Partner Portalu

Partner Portalu

Partner Portalu

Partner Portalu

reklama

reklama

reklama

Partner Portalu