Podpisany i wmurowany

30 października br. na budowie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Olsztynie odbyła się uroczystość wmurowania Aktu Erekcyjnego. Dokument został podpisany przez Adama Krzyśkowa, prezesa Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie, Grzegorza Drozdowskiego, dyrektora Departamentu Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego, Mariana Wiatra, prezesa Control Process, wykonawcy – lidera konsorcjum i Adama Sierzputowskiego, prezesa Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Olsztynie, inwestora. Na Akcie swoje podpisy złożyli również przedstawiciele gmin uczestniczących w projekcie.
 
Zasadniczym celem planowanej inwestycji jest rozwiązanie problemu gospodarki odpadami na terenie 37 gmin środkowej części woj. warmińsko-mazurskiego. Realizacja projektu ma przyczynić się do poprawy stanu środowiska w obrębie jego oddziaływania. Budowa ZUOK-u ma przełożyć się na wzrost poziomu odzysku odpadów, a co za tym idzie – na redukcję odpadów deponowanych na składowisku.
 
Na podstawie: www.zgok.olsztyn.pl
Tags

Partner Portalu

Partner Portalu

Partner Portalu

Partner Portalu

reklama

reklama

Partner Portalu