ułatwić segregację odpadów

„Podaj dalej!” – piktogramy mają ułatwić segregację odpadów

W najbliższym czasie korespondencja Urzędu Miasta Katowice (UM) zostanie uzupełniona o nowy element. Będzie nim niebieski piktogram przypominający o segregacji odpadów. Znaczek ma także ułatwiać segregację poprzez wskazanie właściwego koloru pojemnika, do którego należy wyrzucić korespondencję, gdy adresat uzna ją już za niepotrzebną. To działanie ma przełożyć się na ogólny wzrost poziomu segregacji odpadów. Ma również dać delikatny impuls do próby systemowego wprowadzenia obowiązku umieszczania tego typu informacji przez producentów.

Katowice chcą ułatwić segregację odpadów

Jedną z barier, związanych z poprawną segregacją śmieci, jest niestety złożoność istniejącego systemu. Większość edukacyjnych kampanii wspiera mieszkańców, którzy stając przed kolorowymi kontenerami bywają zdezorientowani i nie wiedzą do którego z nich wrzucić poszczególne odpady. Przykłady z zagranicy czy niektórych sieci handlowych pokazują, że można zadziałać już o krok wcześniej. Oznaczenia na opakowaniach produktów i materiałów, kierujące do odpowiednich pojemników, to spore ułatwienie. Niestety dotychczas nie udało się wprowadzić tego typu regulacji ani na poziomie kraju, ani dobrowolnego porozumienia producentów. Zdajemy sobie sprawę, że w skali problemu nasze działanie jest symboliczne, ale mamy nadzieję, że przynajmniej w niewielkim stopniu pomoże w zwróceniu uwagi na to zagadnienie – mówi Marcin Krupa, prezydent Katowic.

Odpowiednie piktogramy zostały stworzone także dla materiałów, które po zużyciu powinny zostać wrzucone do stosownych kontenerów na szkło, plastik, metal oraz odpady bio. Ich kolorystka jest zgodna z kolorami na pojemnikach i dodatkowo zawiera informację słowną oraz hasło akcji „Podaj dalej!”. Każda zainteresowana firma, czy osoba nie tylko z terenu Katowic, będzie mogła z nich korzystać na zasadzie licencji otwartej i we własnym zakresie modyfikować znaki (www.katowice.eu). Inicjatorem akcji jest Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej (MPGK), zajmujące się odbiorem i przetwarzaniem odpadów na terenie Katowic.

Poprawna segregacja na samym początku łańcucha jest kluczowa. Odpady wrzucone do nieodpowiedniego pojemnika mogą ulec zabrudzeniu lub takiemu zmieszaniu, które uniemożliwi recykling. Podczas transportu nie ma takiego zagrożenia, bo po konkretne frakcje odpadów jeżdżą osobne śmieciarki lub pojazdy hakowe z kontenerami dzielonymi na części. Wprawdzie podczas obróbki śmieci odpowiednie maszyny wykrywają ewentualne pomyłki mieszkańców, ale np. w przypadku papieru, który łatwo się brudzi po wrzuceniu do nieodpowiedniego kontenera, często nic już nie można zrobić. Zatem tylko wrzucając odpady do stosownych kontenerów mamy pewność, że rzeczywiście zostaną „Podane dalej!” – wyjaśnia Marcin Dym, kierownik Wydziału Selektywnej Zbiórki, MPGK.

Ograniczają zużycie papieru i plastiku

Katowicki magistrat zaznacza przy okazji, że realizuje politykę proekologiczną ograniczając m.in. zużycie papieru. Od ponad dekady w UM funkcjonuje elektroniczny system obiegu dokumentów, który umożliwia korespondencję między wydziałami w formie elektronicznej. Mieszkańcy również coraz chętniej korzystają z elektronicznej formy dostarczania dokumentów poprzez platformę ePUAP oraz SEKAP, podpisując dokumenty profilem zaufanym. Tylko w 2018 r. do UM wpłynęło ponad 30 tys. wniosków w formie elektronicznej.

Kolejne proekologiczne rozwiązanie wdrożone w Katowicach, to zmniejszenie liczby drukowanych materiałów promocyjnych. Broszury, ulotki i foldery informujące o mieście czy dostępnych dla mieszkańców usługach, są drukowane w niewielkich nakładach. Natomiast pełna informacja znajduje się na stronie internetowej lub jako plik do pobrania. Przy wyborze materiałów promocyjnych miasto także stawia na rozwiązania proekologiczne. Do tej pory produkowane były np. torby materiałowe, butelki na wodę, bidony sportowe czy kubki termiczne, których można używać wielokrotnie i zmniejszyć zużycie plastikowych materiałów.

Miejscy urzędnicy analizują także kolejne pola swoich działań. Tam gdzie istnieje taka możliwość, będą wdrażane kolejne oznaczenia oraz nowe rozwiązania.

Na podstawie informacji nadesłanej przez UM Katowice

rys. z wykorzystaniem piktogramów nadesłanych przez UM Katowice

 

partner portalu

reklama

reklama

reklama

reklama

 

partner merytoryczny