Pod kątem spalania odpadów

Pod kątem spalania odpadów. Podsumowanie kontroli palenisk w 2020 r. w Bydgoszczy

Bydgoscy strażnicy miejscy codziennie dokonują kontroli palenisk domowych – przypomina Straż Miejska w Bydgoszczy (SM) i dodaje, że 6 listopada 2019 r. w strukturach tej bydgoskiej formacji rozpoczęła działalność nowa komórka, której podstawowym zadaniem są kontrole palenisk. Sześcioro strażników z grupy specjalistycznej sprawdza paleniska pod kątem spalania odpadów oraz przestrzegania przez mieszkańców tzw. uchwały antysmogowej, która obowiązuje na terenie województwa kujawsko-pomorskiego od 1 września 2019 r.

2216 kontroli pod kątem spalania odpadów

W 2020 roku, strażnicy z grupy specjalistycznej podczas 2216 przeprowadzonych kontroli ujawnili 449 przypadków spalania odpadów, głównie pociętych płyt meblowych, ram okiennych, drzwi i ościeżnic. Zdecydowana większość interwencji została zakończona nałożeniem mandatów na sprawców wykroczeń. Było to 427 mandatów za spalanie odpadów na łączną kwotę 65150 zł. Strażnicy skierowali 15 wniosków o ukaranie do sądu, a tylko w siedmiu przypadkach udzielili pouczenia.

Nie tylko pod kątem spalania odpadów

Jak już wspomniano bydgoscy municypalni prowadzili kontrole także pod kątem przestrzegania przepisów tzw. uchwały antysmogowej. W tym zakresie stwierdzonych zostało 796 nieprawidłowości. Dotyczyły one głównie braku dokumentacji technicznej pieca. Dokumentacja taka faktycznie jest dostępna dla pieców, które zostały wyprodukowane w ciągu ostatnich kilku, kilkunastu lat. Natomiast strażnicy podczas kontroli natrafiali także na piece mające kilkadziesiąt lat (nawet 70 lat). Stąd we wszystkich 719 takich przypadkach poprzestali na udzieleniu pouczenia. Inne stwierdzone nieprawidłowości naruszające przepisy tzw. uchwały antysmogowej polegały na braku świadectwa jakości paliw stałych, a także na spalaniu drewna o wilgotności przekraczającej 20%. W przypadku tych uchybień strażnicy w 76 przypadkach nałożyli mandaty na łączną kwotę 8800 zł. Skierowany został także jeden wniosek o ukaranie do sądu.

Bydgoska SM podkreśla, że zdarzało się, iż podczas interwencji pomiary dokonane higrometrem wskazywały wartości przekraczające skalę pomiarową urządzenia, ustawioną przez producenta na poziomie 60% wilgotności.

Kontrole pod kątem spalania odpadów i „uchwały antysmogowej” – gdzie najwięcej nieprawidłowości?

W minionym roku najwięcej nieprawidłowości z zakresu spalania odpadów i nieprzestrzegania tzw. uchwały antysmogowej, strażnicy stwierdzili w budynkach wielolokalowych, położonych na terenie szeroko rozumianego Śródmieścia oraz Starego Fordonu.

Uchybienia ujawnione zostały także w warsztatach samochodowych. Skontrolowano łącznie 35 warsztatów, a w sześciu przypadkach stwierdzono poważne nieprawidłowości, polegające na spalaniu odpadów. W jednym warsztacie spalane były odpady w postaci m.in. zużytego oleju silnikowego i filtrów. Pozostałe pięć przypadków dotyczyło spalania takich odpadów, jak szmaty, gazety, meble i panele laminowane.

Bydgoscy municypalni zaznaczają, że kontrole w tych obszarach są kontynuowane na bieżąco.

Na podstawie strazmiejska.bydgoszcz.pl

fot. SM w Bydgoszczy

reklama

reklama

reklama

reklama

 

reklama