Plac kompostowni

Plac kompostowni przechodzi gruntowną przebudowę

Znajdujący się w sąsiedztwie, należącej do Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów (ZUO) hali sortowania, plac kompostowni przechodzi gruntowną przebudowę – informuje Krośnieński Holding Komunalny (KHK).

Plac kompostowni ze wzmocnioną nawierzchnią

Spółka wskazuje, że nawierzchnia placu wzmacniana jest specjalnymi palami wierconymi w ziemi oraz żelbetonową płytą konstrukcyjną. Modernizacja placu obejmuje również rozbudowę znajdujących się na nim boksów do magazynowania odpadów. Inwestycja prowadzona przez KHK na terenie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów realizowana jest w ramach modernizacji i rozbudowy części mechanicznej instalacji mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych w Krośnie.

Prace modernizacyjne, polecające przede wszystkim na przebudowie i rozbudowie placu kompostowania, wzmocnieniu jego warstw konstrukcyjnych oraz wymianie nawierzchni, prowadzi Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych i Drogowych z Krosna. Po przebudowie powierzchnia placu wyniesie 4300 m2, będzie wzmocniona żelbetonową płytą konstrukcyjną oraz żelbetonowymi palami wierconymi do podłoża, które zapewnią stabilność gruntu i wytrzymałość całego podłoża.

Przebudowany plac kompostowni poprawi ruch pojazdów

Przebudowany plac kompostowni stworzy możliwość sprawnego ruchu pojazdów obsługujących procesy technologiczne naszego Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych – wyjaśnia Jan Guzik, dyrektor ds. technicznych Krośnieńskiego Holdingu Komunalnego.

Zakres inwestycji obejmuje także przebudowę i rozbudowę boksów magazynowych, co oznacza, że w miejscu istniejącego dotychczas boksu, który nie spełnia już swojej funkcji, powstanie osiem nowych, tym razem żelbetonowych boksów. W ramach prac budowlanych zabezpieczona będzie również skarpa znajdująca się w pobliżu placu – wskazuje KHK.

Wartość zadania, które jest częścią projektu pn. „Zintegrowany system gospodarki odpadowo-energetycznej w regionie południowym województwa podkarpackiego – I etap”, to ponad 7 mln zł (brutto). Termin jego zakończenia zaplanowany jest na 29 czerwca 2021 r. – dodaje KHK.

Na podstawie nadesłanej informacji

fot. KHK

Partner Portalu

Partner Portalu

reklama

Partner Portalu

Partner Portalu

reklama

reklama

Partner Portalu