Pismo dotyczące zużytych opon

Pismo dotyczące zużytych opon

21 grudnia 2020 r. Jerzy Sokół, radny powiatu zgierskiego, wystosował list, którego adresatem jest Michał Kurtyka, minister klimatu i środowiska. Pismo dotyczące zużytych opon zgromadzonych w miejscowości Wyskoki zostało również przesłane do wiadomości do Głównego Inspektora Ochrony Środowiska.

Pismo dotyczące zużytych opon – prośba o osobisty nadzór postępowania

„Szanowny Panie Ministrze, zwracam się do Pana z uprzejmą prośbą o objęcie osobistym nadzorem postępowania wyjaśniającego w sprawie zgromadzonych 30 tys. zużytych opon na terenie miejscowości Wyskoki, (gm. Stryków, powiat zgierski). O fakcie tym, powiadomiło 17 grudnia br. Polskie Radio Łódź, a dzień później Telewizja Polska O/Łódź.” – można przeczytać w liście.

Autor pisma podkreśla, że szczególnym niepokojem napawa go wypowiedź Janusza Jedliny, dyrektora Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Łodzi (WIOŚ) dla TVP Łódź. Radny wskazuje tu na cytat: „Jest za wcześnie na to, ale oglądając same zdjęcia nie widać, żeby istniało duże zagrożenie dla środowiska. Nie stanowią bezpośredniego zagrożenia dla gleby i dla wód”

„Jestem wręcz zszokowany takim beztroskim podejściem służb ochrony środowiska w Łódzkiem, zwłaszcza w kontekście wielu pożarów składowisk opon, jakie wydarzyły się w ostatnich latach w Polsce. Wymienię tylko te z ostatniego 1,5-miesięcznego okresu” – można przeczytać w liście. Autor wskazuje trzy przykłady takich zdarzeń z 19 listopada 2020 r. z Ligoty Turawskiej (woj. opolskie), z 14 listopada 2020 r. z Raciniewa (woj. kujawsko-pomorskie) i z 8 listopada 2020 r. z Dobrocina (woj. dolnośląskie).

Pismo dotyczące zużytych opon – uchronić powiat przed kolejnym pożarem

„Jako radny powiatu zgierskiego i mieszkaniec Zgierza pragnę również przypomnieć jeden z największych pożarów składowisk odpadów, jaki miał miejsce na terenie Zgierza 26 maja 2018 r., którego można by zapewne uniknąć, gdyby WIOŚ w Łodzi podjął skuteczne działania kontrolne wobec firmy, która odpady te zbierała i gromadziła” – można przeczytać w dalszej części pisma. Pismo dotyczące zużytych opon zawiera również tekst: „Moje poważne obawy co do skuteczności działań WIOŚ w Łodzi budzi również opublikowany 8 grudnia 2020 r. raport Najwyższej Izby Kontroli, która krytycznie ocenia działania łódzkiego WIOŚ w zakresie niosącego do dziś składowiska odpadów będącego własnością firmy EKO-Boruta”.

„Jako wieloletni samorządowiec, w tym Prezydent Zgierza w latach 2006-2010, a obecnie radny Powiatu Zgierskiego jestem przekonany, że jedynie objęcie osobistym nadzorem nad tym postępowaniem przez Pana Ministra może uchronić nasz powiat przed kolejnym pożarem – którego wybuch w mojej ocenie jest tylko kwestią czasu – a tym samym ogromnym zagrożeniem dla środowiska, zdrowia oraz życia ludzi” – kończy swój list radny Sokół.

Na podstawie nadesłanej informacji

fot. Piotr Krysztofiak, Radio Łódź

reklama

reklama

reklama

reklama