Pilotaż w Toruniu

W ubiegłym roku władze Torunia zadecydowały o zamontowaniu podziemnych zestawów pojemników służących do selektywnej zbiórki odpadów. 5 listopada br. zademonstrowano pierwsze takie pojemniki, które zainstalowano na Rynku Nowomiejskim. Trwa również montaż dwóch kolejnych zestawów, który powinien zakończyć się jeszcze w tym miesiącu.
 
– Podziemne pojemniki są doskonałą alternatywą dla tradycyjnego systemu gromadzenia odpadów komunalnych. Zwłaszcza na starówce, gdzie – z powodu zwartej zabudowy – czasem nie ma po prostu gdzie postawić kontenerów – powiedział Michał Zaleski, prezydent Torunia.
pojemniki
 
Każdy zestaw składa się z pojemnika na odpady zmieszane o pojemności 5 m3, pojemnika na odpady „suche” (5 m3) oraz pojemnika na szkło (3 m3). Pojemnik jest elementem ruchomym, wyciąganym z silosu i opróżnianym przy pomocy samochodu wyposażonego w dźwig z systemem do podnoszenia i opróżniania. Wygląd naziemnej części śmietników, tzw. kiosków wrzutowych, uzyskał akceptację Miejskiego Konserwatora Zabytków.
 
Z pojemników mają korzystać mieszkańcy, których mieszkania znajdują się przy Rynku. Otrzymają oni bezpłatne karty czipowe, otwierające bębny pojemników.
 
– Nowy system odbioru odpadów ze starówki ma wiele zalet. Zamiast śmietników widać estetyczne kioski wrzutowe, odpady są „niewidoczne” – gromadzone pod ziemią, nie ma też uciążliwego zapachu. Odpady nie zostaną rozsypane przez wiatr, zwierzęta, gdyż są szczelnie zamknięte w betonowym silosie – wyjaśnia Piotr Rozwadowski, prezes Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania w Toruniu.
 
Koszt budowy trzech pilotażowych podziemnych pojemników to 380 tys. zł. Jeśli pilotaż się sprawdzi, pojemniki zostaną zamontowane w kolejnych lokalizacjach.
 
Warto przypomnieć, że budowa podziemnych pojemników – jako alternatywy dla tradycyjnego systemu gromadzenia odpadów komunalnych – jest jednym z założeń „Programu działań społeczno-gospodarczych dla zespołu staromiejskiego w Toruniu”.
 
Na podstawie: www.torun.pl
Tags

Partner Portalu

Partner Portalu

Partner Portalu

Partner Portalu

reklama

reklama

Partner Portalu