Miejski Punkt Elektroodpadów w Pile

Pierwszy Miejski Punkt Elektroodpadów w Pile

O tym że spółka Altvater Piła ufundowała pierwszy Miejski Punkt Elektroodpadów w Pile (MPE), czyli specjalny pojemnik, w którym w bezpieczny sposób można zbierać elektroodpady – poinformował na swojej stronie internetowej (powołując się na źródło, jakim jest Altvater Piła) Urząd Miasta Piła (UM). Jak podał magistrat, MPE został zamontowany 20 kwietnia przed jednym z pilskich centrów handlowych.

Elektrośmieci zagrażają środowisku przyrodniczemu

Na stronie internetowej Piły wskazano, że zgodnie z szacunkami, każdy Polak wytwarza rocznie blisko 16 kilogramów elektroodpadów, z tej liczby tylko 7 kg jest odpowiednio zbieranych i przetwarzanych. Jednocześnie UM wskazuje, że niewiele osób zdaje sobie sprawę, że kara za wrzucanie tego rodzaju odpadów do pojemników na odpady komunalne może wynieść nawet 5 tys. zł. „Jednak dotkliwe są przede wszystkim szkody wyrządzone środowisku. Na przykład świetlówki zawierają rtęć, która zaraz po plutonie uważana jest za najbardziej toksyczny metal wśród wszystkich występujących w przyrodzie. Po przedostaniu do gleby lub wody może spowodować ich skażenie, ma bardzo szkodliwy wpływ na wszystkie organizmy żywe. Bardzo niebezpieczne są także zabawki na baterie. Mała bateria, tzw. guzikowa, w którą wyposażane są zabawki, może skazić nawet 400 litrów wody i metr sześcienny gleby.” – można przeczytać w opublikowanej przez UM informacji.

Miejski Punkt Elektroodpadów w Pile by ułatwić poprawne gospodarowanie elektrośmieciami

Miejski Punkt Elektroodpadów w Pile

Magistrat podkreśla, że „Ponieważ selektywne zbieranie tego rodzaju odpadów jest tak ważne, z pomocą mieszkańcom przychodzi Altvater”. – Jako specjaliści od zagospodarowania odpadów doskonale zdajemy sobie sprawę z tego, jak wiele szkód elektrośmieci mogą wyrządzić środowisku. Jednocześnie rozumiemy, że mieszkańcom poprawne zdeponowanie tego rodzaju odpadów może sprawiać problemy, dlatego postanowiliśmy im to ułatwić, stawiając pierwszy w Pile Miejski Punkt Elektroodpadów – powiedział Tomasz Bielański, dyrektor generalny Altvater Piła.

W informacji zaznaczono, że MPE to estetyczne i ogólnodostępne urządzenie składające się z siedmiu tub o pojemności 33 litrów każda. Można do nich wrzucać płyty CD, drobną elektronikę (np. kalkulatory i piloty), baterie, żarówki i świetlówki. Poszczególne tuby są odpowiednio oznakowane. Ciężar odbioru i zagospodarowania zebranych odpadów weźmie na siebie Altvater Piła.

Miejski Punkt Elektroodpadów w Pile – odpowiedź na wyzwanie w zakresie edukacji odpadowej

Piła to zielone miasto i bardzo zależy nam, abyśmy my i kolejne pokolenia jak najdłużej mogli cieszyć się pięknem otaczającej nas przyrody. Jako samorząd podejmujemy szereg działań proekologicznych i doceniamy każdą inicjatywę, która wspiera te działania. Piła to nasze miasto, nasz dom, o który każdy powinien dbać. Dlatego dziękuję spółce Altvater i zachęcam mieszkańców do korzystania z Miejskiego Punktu Elektroodpadów – zaapelował Piotr Głowski, prezydent Piły.

Pilski MPE powstał dzięki nagrodzie ufundowanej przez marszałka województwa wielkopolskiego w kategorii „Aktywni w Wielkopolsce” w ramach Konkursu Puchar Recyklingu. – Miejskie Punkty Elektroodpadów stanowią odpowiedź na wyzwanie, jakim jest edukacja społeczeństwa na temat segregacji odpadów niebezpiecznych. Zepsute telefony komórkowe, ładowarki, płyty CD, świetlówki są niebezpieczne dla środowiska, ponieważ zawierają liczne substancje szkodliwe oraz trujące. „Lider Recyklingu”, jakim jesienią w 2020 roku został Altvater Piła, otrzymaną nagrodę finansową przeznacza na rzecz społeczności w Grodzie Staszica. Uważam, że jest to bardzo odpowiedzialna społecznie postawa, za którą bardzo dziękuję – pochwalił inicjatywę Jacek Bogusławski, członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego, odpowiedzialny za zadania z zakresu ochrony środowiska.

Na podstawie www.pila.pl

fot. KAZAR Polska

Partner Portalu

Partner Portalu

Partner Portalu

Reklama

Partner Portalu

reklama

reklama

Partner Portalu