Perspektywy dla RIPOK-ów

Już po raz trzeci zarządzający regionalnymi instalacjami przetwarzania odpadów komunalnych (RIPOK), a także ci, którym na sercu leży gospodarka odpadami w Polsce, będą mieli okazję spotkać się na Ogólnopolskim Zjeździe Regionalnych Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych RIPOK 2014. Pomysłodawcą i organizatorem tego wydarzenia jest firma Ekorum.
 
Branżowy Zjazd odbędzie się w dniach 26-28 listopada 2014 r. w Krakowie. Program tegorocznej edycji wydarzenia skupia się na perspektywach rozwoju RIPOK-ów w Polsce. W związku z powyższym organizatorzy zaplanowali omówienie obowiązków RIPOK-ów, wynikających z aktów prawnych, perspektyw zmian w gospodarce odpadami, możliwości finansowania tego typu obiektów, aktualizacji wojewódzkich planów gospodarki odpadami i konsekwencji z tego wynikających dla RIPOK-ów, nowoczesnych i skutecznych rozwiązań technologicznych oraz problemów eksploatacyjnych i sposobów na ich rozwiązanie.
 
Dopełnieniem części merytorycznej Zjazdu będą trzy równoległe wyjazdy techniczne. Uczestnicy będą mogli zapoznać się z procesami technologicznymi pracujących instalacji: sortowni Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania w Krakowie, Zakładu Przetwarzania i Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Sosnowcu oraz Międzygminnego Zakładu Kompleksowego Zagospodarowania Odpadów Komunalnych w Tychach. Dla chętnych przewidziano również wyjazd zagraniczny, gdzie będzie można zobaczyć m.in. instalację fermentacji bioodpadów.
 

Partner Portalu

Partner Portalu

Partner Portalu

Partner Portalu

Partner Portalu

Partner Portalu

reklama

partner merytoryczny

reklama

reklama

Partner Portalu

 

partner merytoryczny