Ogólnopolski Panel Ekspercki ds. Gospodarki Odpadami

Ogólnopolski Panel Ekspercki ds. Gospodarki Odpadami już niebawem!

Kieleckie Przedsiębiorstwo Geologiczne przypomina, że w dniach 12-14 września 2018 r. w Hotelu Aviator w Masłowie k. Kielc odbędzie się trzecia edycja Ogólnopolskiego Panelu Eksperckiego ds. Gospodarki Odpadami (OPEGO).

Jak zaznacza Szymon Bulanowski z kieleckiej spółki, Konferencja OPEGO jest inicjatywą, która na stałe wpisała się w kalendarz wydarzeń związanych z gospodarką odpadami w Polsce.

Ogólnopolski Panel Ekspercki ds. Gospodarki Odpadami – Przedsiębiorstwo Geologiczne zaprasza

Jak podaje organizator, wydarzenie cieszy się sporym zainteresowaniem osób związanych zawodowo z gospodarką odpadami. Oprócz solidnej dawki specjalistycznej wiedzy, Ogólnopolski Panel Ekspercki ds. Gospodarki Odpadami gwarantuje również bogaty program wydarzeń towarzyszących, które zarówno sprzyjają nawiązywaniu nowych kontaktów, jak i dają możliwość ponownego spotkania i rozwijania dotychczasowych znajomości.

To, co wyróżnia naszą inicjatywę spośród wszystkich innych dostępnych na rynku, to jej praktyczny wymiar i możliwość indywidualnych konsultacji z najlepszymi ekspertami w branży – wskazywał Krzysztof Wołowiec, dyrektor Przedsiębiorstwa Geologicznego.

Program tegorocznej edycji Panelu zapowiada się interesująco. Uczestnicy będą mogli posłuchać m.in. o zastosowaniu biowęgla w procesach biologicznego przetwarzania odpadów. Wystąpienie na ten temat zaprezentuje dr inż. Mateusz Malinowski. „Zastosowanie podłoży wytworzonych z odpadów w procesach bioremediacji”, to temat, który przedstawi dr inż. Maciej Gliniak, a Wojciech Pawlikowski zaprezentuje referat pt. „Życie po życiu bioodpadu, czyli recycling jako kluczowy element”.

Po tych wystąpieniach uczestnicy będą mogli posłuchać o dobrych praktykach stosowanych by osiągnąć odpowiednie poziomy ograniczania bioodpadów deponowanych na składowiskach oraz zwiększyć poziomy odzysku i recyklingu odpadów zbieranych selektywnie. Dyskusji na ten temat udział wezmą Adam Rogaliński, Mariusz Widanka i dr Marek Kubiak.

Po dyskusji i obiedzie przyjdzie czas na kolejne referaty. O najnowszych sposobach oceny hałasu pochodzącego z instalacji, urządzeń i zakładów przemysłowych opowie Krzysztof Jędrzejczyk. Z kolei trudności z zagospodarowaniem frakcji palnej i współpraca instalacji termicznego przekształcania odpadów komunalnych z systemami ciepłowniczymi będą domeną wystąpienia przygotowanego przez dr. Marka Kubiaka.

Podsumowania konferencji dokona Krzysztof Wołowiec.

Szczegółowy harmonogram spotkania oraz możliwość zapisu dostępne są na stronie www.opego.pl.

Na podstawie informacji Przedsiębiorstwa Geologicznego.

fot. Przedsiębiorstwo Geologiczne

reklama

reklama

reklama

reklama

reklama

reklama

reklama