palące problemy gospodarki odpadami

Palące problemy gospodarki odpadami

Po pierwszym półroczu, gdy dochodziło do spektakularnych pożarów odpadów wprowadzony został szereg zmian w przepisach. W intencji ustawodawcy zmiany te mają być złotym środkiem na „palące” problemy w gospodarce odpadami.

Nowe wymogi przeciwpożarowe, audyty i monitoringi, a także zabezpieczenie roszczeń to tematy, rozgrzewające dyskusje wśród przedsiębiorców, zobligowanych do wdrażania zmian w swoich zakładach.

Zmiany przepisów odpowiedzią na palące problemy gospodarki odpadami

Nowelizacja ustawy o odpadach, która weszła w życie 5 września br., wprowadza liczne modyfikacje z intencją ustawodawcy, aby poprawić bezpieczeństwo pożarowe dla firm, zbierających i przetwarzających odpady. Finalny kształt nowych przepisów określą rozporządzenia, będące jeszcze w fazie projektów. Najwięcej emocji budzą te zmiany, które generują dla firm dodatkowe koszty, przede wszystkim nowy obowiązek zabezpieczenia roszczeń w formie depozytu, gwarancji (bankowej lub ubezpieczeniowej) bądź polisy ubezpieczeniowej. Przedsiębiorcy będą musieli zmierzyć się także z podwyższonymi standardami bezpieczeństwa w gospodarce magazynowej, systemami kontroli wizyjnej i audytami kontrolnymi.

Bezpieczeństwo – nowy wymiar po nowelizacji

Rozwiązania wprowadzone nowelizacją ustawy o odpadach i ujęte w projektach rozporządzeń znajdą się w centrum zainteresowania III. Konferencji „Bezpieczeństwo RIPOK – wymogi, rozwiązania, skuteczność”, która odbędzie się 12 października br. w Toruniu.

Podczas ostatnich dwóch Konferencji „Bezpieczeństwo RIPOK – wymogi, rozwiązania, skuteczność” dzieliliśmy się z zakładami przetwarzającymi odpady naszą praktyczną wiedzą na temat możliwych rozwiązań z zakresu bezpieczeństwa, a wdrażanie tych rozwiązań wynikało z podwyższonych wymogów rynku ubezpieczeń w stosunku do minimalnych wymogów ustawowych. W tej chwili sytuacja odwróciła się, ponieważ ustawodawca w szybkim tempie przygotował własne rozwiązania przeciwpożarowe, a także nowe zabezpieczenia finansowe, z którymi wszyscy musimy się zmierzyć. Dlatego do udziału w Konferencji zapraszamy nie tylko przedstawicieli regionalnych instalacji przetwarzania odpadów komunalnych, ale także inne podmioty z branży gospodarki odpadami, zainteresowane tematyką spotkania – mówi Hanna Rudolf, kierująca Biurem Ubezpieczeń Gospodarki Odpadami w firmie brokerskiej Mentor.

bezpieczeństwo pożarowe RIPOK-ów

W trakcie Konferencji zaplanowano cykl prelekcji. Omówiony zostanie nowy obowiązek ustanowienia zabezpieczenia roszczeń, a także zalety i wady oraz poziom akceptowalności poszczególnych form zabezpieczenia. Prelegenci wskażą możliwości rynku ubezpieczeń i szacowane koszty polisy środowiskowej. Drugim głównym elementem Konferencji będą wykłady dotyczące nowych wymogów z zakresu bezpieczeństwa pożarowego, ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki magazynowej, a także zagrożeń takich jak samozapłon i przeniesienie ognia.

Mając na uwadze rosnące poziomy recyklingu i potencjalne inwestycje w rozwój linii technologicznych (modernizacje, rozbudowy) organizatorzy zaplanowali także przekazanie pakietu przydatnej wiedzy dla inwestorów na etapie projektowania i prowadzenia inwestycji, dzięki której łatwiej będzie spełnić wymogi ubezpieczycieli już w trakcie eksploatacji. Organizatorzy podsumują także obecną trudną sytuację rynkową w pozyskaniu ubezpieczeń.

Na zgłoszenia udziału w Konferencji organizator czeka do 1 października 2018 r. Udział w konferencji dla przedsiębiorstw gospodarki odpadami jest bezpłatny. Więcej informacji na internetowej stronie organizatora.

Na podstawie informacji nadesłanej przez spółkę Mentor

fot. sozosfera.pl

partner portalu

reklama

reklama

reklama

reklama

 

partner medialny