palące problemy gospodarki odpadami

Palące problemy gospodarki odpadami

Po pierwszym półroczu, gdy dochodziło do spektakularnych pożarów odpadów wprowadzony został szereg zmian w przepisach. W intencji ustawodawcy zmiany te mają być złotym środkiem na „palące” problemy w gospodarce odpadami.

Nowe wymogi przeciwpożarowe, audyty i monitoringi, a także zabezpieczenie roszczeń to tematy, rozgrzewające dyskusje wśród przedsiębiorców, zobligowanych do wdrażania zmian w swoich zakładach.

Zmiany przepisów odpowiedzią na palące problemy gospodarki odpadami

Nowelizacja ustawy o odpadach, która weszła w życie 5 września br., wprowadza liczne modyfikacje z intencją ustawodawcy, aby poprawić bezpieczeństwo pożarowe dla firm, zbierających i przetwarzających odpady. Finalny kształt nowych przepisów określą rozporządzenia, będące jeszcze w fazie projektów. Najwięcej emocji budzą te zmiany, które generują dla firm dodatkowe koszty, przede wszystkim nowy obowiązek zabezpieczenia roszczeń w formie depozytu, gwarancji (bankowej lub ubezpieczeniowej) bądź polisy ubezpieczeniowej. Przedsiębiorcy będą musieli zmierzyć się także z podwyższonymi standardami bezpieczeństwa w gospodarce magazynowej, systemami kontroli wizyjnej i audytami kontrolnymi.

Bezpieczeństwo – nowy wymiar po nowelizacji

Rozwiązania wprowadzone nowelizacją ustawy o odpadach i ujęte w projektach rozporządzeń znajdą się w centrum zainteresowania III. Konferencji „Bezpieczeństwo RIPOK – wymogi, rozwiązania, skuteczność”, która odbędzie się 12 października br. w Toruniu.

Podczas ostatnich dwóch Konferencji „Bezpieczeństwo RIPOK – wymogi, rozwiązania, skuteczność” dzieliliśmy się z zakładami przetwarzającymi odpady naszą praktyczną wiedzą na temat możliwych rozwiązań z zakresu bezpieczeństwa, a wdrażanie tych rozwiązań wynikało z podwyższonych wymogów rynku ubezpieczeń w stosunku do minimalnych wymogów ustawowych. W tej chwili sytuacja odwróciła się, ponieważ ustawodawca w szybkim tempie przygotował własne rozwiązania przeciwpożarowe, a także nowe zabezpieczenia finansowe, z którymi wszyscy musimy się zmierzyć. Dlatego do udziału w Konferencji zapraszamy nie tylko przedstawicieli regionalnych instalacji przetwarzania odpadów komunalnych, ale także inne podmioty z branży gospodarki odpadami, zainteresowane tematyką spotkania – mówi Hanna Rudolf, kierująca Biurem Ubezpieczeń Gospodarki Odpadami w firmie brokerskiej Mentor.

bezpieczeństwo pożarowe RIPOK-ów

W trakcie Konferencji zaplanowano cykl prelekcji. Omówiony zostanie nowy obowiązek ustanowienia zabezpieczenia roszczeń, a także zalety i wady oraz poziom akceptowalności poszczególnych form zabezpieczenia. Prelegenci wskażą możliwości rynku ubezpieczeń i szacowane koszty polisy środowiskowej. Drugim głównym elementem Konferencji będą wykłady dotyczące nowych wymogów z zakresu bezpieczeństwa pożarowego, ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki magazynowej, a także zagrożeń takich jak samozapłon i przeniesienie ognia.

Mając na uwadze rosnące poziomy recyklingu i potencjalne inwestycje w rozwój linii technologicznych (modernizacje, rozbudowy) organizatorzy zaplanowali także przekazanie pakietu przydatnej wiedzy dla inwestorów na etapie projektowania i prowadzenia inwestycji, dzięki której łatwiej będzie spełnić wymogi ubezpieczycieli już w trakcie eksploatacji. Organizatorzy podsumują także obecną trudną sytuację rynkową w pozyskaniu ubezpieczeń.

Na zgłoszenia udziału w Konferencji organizator czeka do 1 października 2018 r. Udział w konferencji dla przedsiębiorstw gospodarki odpadami jest bezpłatny. Więcej informacji na internetowej stronie organizatora.

Na podstawie informacji nadesłanej przez spółkę Mentor

fot. sozosfera.pl

partner portalu

partner portalu

reklama

reklama

reklama

reklama

reklama

 

partner medialny