Otwarcie składowiska azbestu

Otwarcie składowiska azbestu w Białej

Ponad 2-hektarowa niecka do składowania, pomieszczenia socjalno-biurowe, plac manewrowy, waga wraz z infrastrukturą towarzyszącą – pod koniec września w Białej nastąpiło uroczyste otwarcie składowiska azbestu, nowej inwestycji firmy FCC Polska. Koszt prac wyniósł ponad 2 mln zł.

Otwarcie składowiska azbestu odpowiedzią na problem nielegalnego składowania

Dzięki nowemu obiektowi w Białej (powiat wieluński) możliwe będzie składowanie azbestu w sposób całkowicie bezpieczny dla zdrowia i przyjazny dla środowiska – przekonuje firma.

Mamy bardzo duże doświadczenie w zakresie specjalistycznego składowania odpadów oraz unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych. W Polsce posiadamy już składowisko odpadów niebezpiecznych, w tym azbestu, w Radomsku, byliśmy również operatorem dwóch składowisk odpadów komunalnych. W całej Europie Centralnej i Wschodniej posiadamy 29 składowisk, w tym również składowiska odpadów niebezpiecznych. Niezmiernie cieszymy się, że naszą wiedzą i doświadczeniem mogliśmy wesprzeć Białą i rozwiązać wspólnie problem nielegalnego składowiska azbestu, z którym mierzyły się władze gminy – mówi Paweł Szewczyk, prezes FCC Polska.

Otwarcie składowiska azbestu, czyli unieszkodliwianie w kontrolowanych warunkach

Składowanie azbestu w kontrolowanych warunkach pod ziemią jest obecnie najbezpieczniejszą metodą zagospodarowania tego odpadu – przekonuje FCC Polska i dodaje, że inwestycja w Białej spełnia bardzo restrykcyjne wymagania stawiane przed tego typu przedsięwzięciami. Odpad będzie tam składowany w sposób całkowicie bezpieczny dla otoczenia, w 2-hektarowej niecce, której brzegi ukształtowano w sposób zabezpieczający przed osypywaniem się. Odpady będą deponowane w 10-ciu sektorach o powierzchni do 2 500 m2 każdy. Po umieszczeniu odpadów na składowisku, zostaną one zabezpieczone warstwą ziemi lub piasku. Następnie, po wypełnieniu sektora, całość zostanie zabezpieczona warstwą gruntu o miąższości 2 m, sięgając do pierwotnej wysokości terenu. Po zakończeniu eksploatacji, teren składowiska zostanie poddany rekultywacji.

Azbest składowany w taki sposób jest całkowicie neutralny dla otoczenia. Dzięki zastosowanym technologiom i zabezpieczeniom nie ma możliwości żadnych niekontrolowanych emisji. Transport odpadu zorganizowany został również w sposób uwzględniający najwyższe standardy i przeprowadzany będzie tylko przy udziale specjalistycznych firm, posiadających odpowiednie pozwolenia – mówi prezes Szewczyk.

Otwarcie składowiska azbestu – parametry obiektu

Powierzchnia składowiska wynosi 21444 m2, a jego pojemność sięga 64836 m3. Z kolei planowana ilość składowanych odpadów to 116 705 Mg, przy rocznym wolumenie szacowanym na 40000 Mg.

Na podstawie nadesłanej informacji

fot. FCC Polska

reklama

reklama

reklama

reklama

reklama