w sprawie zamknięcia instalacji

Oświadczenie w sprawie zamknięcia instalacji

W związku z depeszą wydaną przez Polską Agencję Prasową w sprawie zamknięcia instalacji na Siekierkach firmy Remondis Urząd m.st. Warszawy (UM) przygotował oświadczenie, w którym informuje, że odpady z zachodnich dzielnic stolicy są odbierane od warszawiaków w sposób ciągły i zagospodarowywane w innych instalacjach funkcjonujących w regionie.

Głos miasta w sprawie zamknięcia instalacji – odbiór odpadów zabezpieczony

Stołeczny magistrat podkreśla, że „Wbrew doniesieniom medialnym warszawiakom nie grozi brak odbioru odpadów komunalnych. Operatorem działającym na Woli, Bemowie i Śródmieściu jest spółka MPO. Dementujemy przyjęcie wypowiedzenia umowy z firmą Remondis Sp. z o.o na zagospodarowywanie odpadów. Wstrzymanie prac instalacji miało miejsce już cztery tygodnie temu. Wtedy miasto zabezpieczyło przekierowanie niezbędnej części strumienia odpadów”.

Jednocześnie UM zwraca uwagę, że przed taką sytuacją władze Warszawy ostrzegały w grudniu 2018 r. W ocenie magistratu, właściciele instalacji nie są w stanie nadążyć za kolejnymi zmianami prawa i coraz to nowymi wymaganiami, a jak wskazują władze stolicy, wystosowany w tej sprawie apel do władz krajowych (m.in. Ministerstwa Środowiska) został zignorowany.

Oświadczenie w sprawie zamknięcia instalacji – głos samorządu ignorowany

Magistrat zaznacza też, że informacje o zamykaniu instalacji do zagospodarowania odpadów napływają z całej Polski. Problemy w gospodarce odpadami, wg UM, dodatkowo potęguje ostatnia nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach i ustawy o odpadach – np. zniesienie regionalizacji, a także zmiana morfologii strumienia odpadów biodegradowalnych (połączenie frakcji odpadów biodegradowalnych i zielonych). Do tego dochodzi konieczność dokonania nowego bilansu mocy na poziomie wojewódzkim, utworzenie nowej kategorii instalacji tj. instalacji komunalnych i likwidacja instalacji o statusie regionalnych instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych (RIPOK).

W opinii stołecznych urzędników, zmiany są prowadzone w sposób chaotyczny, a argumentacja jest sprzeczna z propozycjami składanymi przez Ministra. Zarówno Związek Miast Polskich, Unia Metropolii Polskich, jak i Związek Gmin Wiejskich RP protestowały przeciwko tym zmianom i sposobowi prowadzenia zmian w ustawie.

Na podstawie informacji nadesłanej przez UM Warszawy

fot. sozosfera.pl (zdjęcie ilustracyjne)

reklama

reklama

partner portalu

reklama

reklama

reklama