O wyłączeniu się z gminnego systemu

Oświadczenie o wyłączeniu się z gminnego systemu w Krakowie

Firmy, od których odpady komunalne odbiera miasto, mogą w terminie do 28. stycznia 2022 r. złożyć pisemne oświadczenie o wyłączeniu się z gminnego systemu gospodarki odpadami komunalnymi – informuje Urząd Miasta Krakowa (UM) i dodaje, że będzie ono obowiązywać od 1 kwietnia 2022 r.

O wyłączeniu się z gminnego systemu gospodarki odpadami komunalnymi zdecydują właściciele nieruchomości niezamieszkanych
Jak wskazuje UM, Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w Krakowie (MPO) – zarządca Zintegrowanego Systemu Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Grodzie Kraka, zamierza przeprowadzić postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Miejskiej Kraków, na których nie zamieszkują mieszkańcy. Będzie ono obowiązywać od 1 kwietnia 2022 r. do 31 marca 2025 r.

Firmy, od których odpady komunalne odbiera miasto, mogą w terminie do 28 stycznia 2022 r. złożyć do prezydenta Krakowa pisemne oświadczenie o wyłączeniu się z gminnego systemu gospodarki odpadami komunalnymi, obowiązujące od 1 kwietnia 2022 r.

Co powinno zawierać oświadczenie o wyłączeniu się z gminnego systemu?

Magistrat zaznacza, że w oświadczeniu należy wskazać przedsiębiorcę (wpisanego do Rejestru Działalności Regulowanej), z którym została zawarta umowa na odbiór odpadów komunalnych, oraz dołączyć do oświadczenia kopię umowy. W innym przypadku, złożone oświadczenie zostanie uznane jako nieskuteczne.

Miejscy urzędnicy podkreślają, że zawarta umowa powinna obejmować odbiór wszystkich rodzajów odpadów komunalnych, tj. papieru, metali i tworzyw sztucznych, a także szkła, bioodpadów oraz odpadów zmieszanych.

Oświadczenia wraz z kopią umowy można przesyłać pocztą tradycyjną lub składać osobiście w siedzibie MPO w Krakowie (ul. Nowohucka 1, 31-580 Kraków), a dodatkowych informacji udziela Wydział Gospodarki Komunalnej UM (tel. 12 616 87 69, 12 616 89 91).

Na podstawie www.krakow.pl

fot. sozosfera.pl (zdjęcie ilustracyjne)

reklama

reklama

reklama

reklama

reklama

reklama

reklama

 

partner merytoryczny