Osiem dofinansowanych projektów z udziałem Polaków

Międzynarodowy panel ekspertów wybrał 26 najlepszych projektów do dofinansowania konkursu ERANet-LAC. Osiem z nich to przedsięwzięcia z udziałem polskich wnioskodawców, m.in. Politechniki Wrocławskiej, Łódzkiej i Krakowskiej – poinformowało Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR).

Dzięki sukcesowi w konkursie Polacy będą pracować m.in. nad energią odnawialną i recyklingiem odpadów. Polscy innowatorzy zaangażowani są w osiem z 26 zwycięskich projektów i to nie tylko, jako uczestnicy konsorcjów, ale także w charakterze koordynatorów, którzy zarządzają czterema z nich. Do konkursu ERANet-LAC: Latin America, Caribbean and European Union, którego celem jest wyłonienie i finansowanie projektów badawczych obejmujących zagadnienia m.in. z zakresu bioróżnorodności i zmian klimatu, złożono w sumie 170 wniosków.

W ramach rozstrzygnięcia konkursu, projekty zebrano na oddzielnych listach rankingowych dla poszczególnych tematów badawczych. Projekty z udziałem Polaków plasują się bardzo wysoko i wygrały w trzech kategoriach (zarządzanie odpadami, energia solarna i poprawa jakości życia osób chorujących na raka).

Politechnika Wrocławska weźmie udział w dwóch projektach. Jako lider konsorcjum poprowadzi badania nad nowatorskim systemem chłodzenia i grzania budynków z zastosowaniem ogniw fotowoltaicznych, kolektorów słonecznych i akumulatorów ciepła. Zaangażuje się także w ocenę możliwości technologicznych w zakresie magazynowania energii cieplnej z wykorzystaniem materiałów zmiennofazowych w systemach solarnego chłodzenia i ogrzewania – podaje NCBiR.

Z kolei prace badawcze nad hybrydowym komponentem budowlanym do magazynowania energii cieplnej promieniowania słonecznego koordynować będzie Politechnika Łódzka. Rozwinięcie technologii przyjaznych dla środowiska kompozytów geopolimerowych wzmacnianych włóknami odpadowymi to domena Politechnika Krakowska, a badania dotyczące odzyskiwania metali ze zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego poprowadzi Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN. Natomiast Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych z Katowic włączy się w projekt na rzecz lepszej gospodarki odpadami.

Na podstawie www.ncbir.pl

fot. pixabay.com

reklama

reklama

reklama

 

reklama