opłaty za odpady

Gdynia obniża opłaty za odpady

Urząd Miasta Gdyni (UM) poinformował, że miasto obniża opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Od 1 stycznia 2024 r. gdynianie zapłacą mniej za wywóz odpadów – miesięczna stawka będzie niższa o 5 zł dla wszystkich gospodarstw domowych. We wtorek, 14 listopada prezydent Wojciech Szczurek skierował uchwałę w tej sprawie pod obrady Rady Miasta Gdyni.

Gdzie i ile wynoszą opłaty za odpady?

Gdyński ratusz zwraca uwagę, że w ostatnich latach wiele mówi się o stawkach za odbiór odpadów. Media w całym kraju systematycznie informują o wzroście opłat za tę usługę w różnych rejonach Polski. Problem dotyczy wielu miast i gmin. Cena jest w dużej mierze uzależniona od wyników lokalnych przetargów i ofert, jakie złożą firmy zajmujące się wywozem nieczystości. W ostatnim czasie stawki za odbiór śmieci najbardziej wzrosły we Wrocławiu. Obecnie miesięczna opłata wynosi tam 41,24 zł od mieszkańca. W 2022 r. i 2023 r. stawki podniosły również inne miasta. Jak wylicza UM była wśród nich Warszawa, gdzie obecna miesięczna opłata to 85 zł od mieszkania oraz 107 zł od domu jednorodzinnego. W Krakowie wysokość opłaty to 27 zł od mieszkańca, a w Poznaniu 25 lub 28 zł od mieszkańca – w zależności od rodzaju nieruchomości. W Katowicach wysokość tej opłaty to 26,30 zł od mieszkańca, a w Gdańsku – 0,88 zł za metr kwadratowy nieruchomości. Z kolei w Szczecinie mieszkańcy domów jednorodzinnych płacą 115 zł, a w budynkach wielorodzinnych opłata jest uzależniona od zużycia wody i wynosi 10,3 zł za metr sześcienny.

Nie trzeba będzie sięgać po budżetową nadwyżkę

Jak podkreśla magistrat, w Gdyni, w odróżnieniu od innych miast, sytuacja jest ustabilizowana. – Od 2020 roku wysokość miesięcznych opłat za odbiór śmieci w naszym mieście jest taka sama. Obecne stawki wynoszą od 37 do 90 zł – w zależności od powierzchni gospodarstwa domowego. Nie zwiększaliśmy opłat, pomimo wzrostu wysokości płacy minimalnej czy szalejącej w ostatnim czasie inflacji. A trzeba dodać, że od połowy 2020 roku (pierwszy miesiąc, gdy inflacja w Polsce przekroczyła 5%) Gdynia zawarła z firmami wywozowymi aż 25 aneksów umów podwyższających wynagrodzenie przedsiębiorstw. Nie spowodowało to jednak podwyżek opłat dla gdynian. Ponadto w budżecie jest nadwyżka środków, która stanowi bufor w sytuacjach, kiedy z przyczyn niezależnych od miasta wzrasta koszt odbioru i zagospodarowania odpadów – powiedział Michał Guć, wiceprezydent Gdyni ds. innowacji.

Jednak na razie nie trzeba będzie sięgać po budżetową nadwyżkę – przekonuje UM. Ratusz zwraca uwagę, że organizując przetarg, miasto podzielono na kilka rejonów, co pozwoliło na udział także mniejszym podmiotom i konsorcjom. Ostatecznie w przetargu na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych konkurowało sześć firm. Złożone oferty okazały się niższe niż te oferowane dotychczas przez rynek. Tym samym gdynianie zapłacą mniej za wywóz odpadów. Od 1 stycznia 2024 r. miesięczna opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi zostanie obniżona o 5 zł. Obniżka obejmie wszystkie gospodarstwa domowe w Gdyni.

Jakie będą nowe stawki opłaty za odpady?

Nowe stawki opłaty za odpady zbierane w sposób selektywny będą wynosić:

  • dla gospodarstw domowych o powierzchni do 45 m2 – opłata z 37 zł zmaleje do 32 zł,
  • dla gospodarstw domowych o powierzchni od 45 do 60 m2 – opłata z 63 zł zmaleje do 58 zł,
  • dla gospodarstw domowych o powierzchni od 60 do 80 m2 – opłata z 73 zł zmaleje do 68 zł,
  • dla gospodarstw domowych o powierzchni powyżej 80 m2 – opłata z 90 zł zmaleje do 85 zł.

Zatem w 2024 r. mieszkańcy będą płacić za małe gospodarstwo domowe cenę zbliżoną do tej, jaką w innych miastach płaci się od osoby – zwraca uwagę UM.

Wzrośnie ulga dla kompostujących

Magistrat podkreśla też, że od 1 stycznia 2024 r. wzrośnie ulga dla właścicieli nieruchomości jednorodzinnych za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Wzrost ulgi dotyczy jednak osób, które zadeklarowały i realnie kompostują bioodpady w przydomowym ogrodzie. Teraz będzie to 10 zł zamiast dotychczasowych 6 zł. Oznacza to, że właściciel domu jednorodzinnego, który założy w ogrodzie kompostownik, miesięcznie zapłaci za odpady 75 zł – wylicza UM.

– Obecnie swoje bioodpady kompostuje 844 właścicieli nieruchomości jednorodzinnych. Chcemy zachęcić do tego kolejnych mieszkańców. To nie tylko ograniczenie ilości wywożonych odpadów i realna oszczędność pieniędzy. Przede wszystkim jest to działanie mające pozytywny wpływ na środowisko – dodał wiceprezydent Guć.

We wtorek, 14 listopada prezydent Gdyni skierował uchwałę w sprawie obniżek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi pod obrady Rady Miasta Gdyni.

Na podstawie www.gdynia.pl

fot. sozosfera.pl (zdjęcie ilustracyjne)

Partner Portalu

Partner Portalu

Partner Portalu

reklama

reklama

Partner Portalu