opłaty za odpady

Gdynia obniża opłaty za odpady

Urząd Miasta Gdyni (UM) poinformował, że miasto obniża opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Od 1 stycznia 2024 r. gdynianie zapłacą mniej za wywóz odpadów – miesięczna stawka będzie niższa o 5 zł dla wszystkich gospodarstw domowych. We wtorek, 14 listopada prezydent Wojciech Szczurek skierował uchwałę w tej sprawie pod obrady Rady Miasta Gdyni.

Gdzie i ile wynoszą opłaty za odpady?

Gdyński ratusz zwraca uwagę, że w ostatnich latach wiele mówi się o stawkach za odbiór odpadów. Media w całym kraju systematycznie informują o wzroście opłat za tę usługę w różnych rejonach Polski. Problem dotyczy wielu miast i gmin. Cena jest w dużej mierze uzależniona od wyników lokalnych przetargów i ofert, jakie złożą firmy zajmujące się wywozem nieczystości. W ostatnim czasie stawki za odbiór śmieci najbardziej wzrosły we Wrocławiu. Obecnie miesięczna opłata wynosi tam 41,24 zł od mieszkańca. W 2022 r. i 2023 r. stawki podniosły również inne miasta. Jak wylicza UM była wśród nich Warszawa, gdzie obecna miesięczna opłata to 85 zł od mieszkania oraz 107 zł od domu jednorodzinnego. W Krakowie wysokość opłaty to 27 zł od mieszkańca, a w Poznaniu 25 lub 28 zł od mieszkańca – w zależności od rodzaju nieruchomości. W Katowicach wysokość tej opłaty to 26,30 zł od mieszkańca, a w Gdańsku – 0,88 zł za metr kwadratowy nieruchomości. Z kolei w Szczecinie mieszkańcy domów jednorodzinnych płacą 115 zł, a w budynkach wielorodzinnych opłata jest uzależniona od zużycia wody i wynosi 10,3 zł za metr sześcienny.

Nie trzeba będzie sięgać po budżetową nadwyżkę

Jak podkreśla magistrat, w Gdyni, w odróżnieniu od innych miast, sytuacja jest ustabilizowana. – Od 2020 roku wysokość miesięcznych opłat za odbiór śmieci w naszym mieście jest taka sama. Obecne stawki wynoszą od 37 do 90 zł – w zależności od powierzchni gospodarstwa domowego. Nie zwiększaliśmy opłat, pomimo wzrostu wysokości płacy minimalnej czy szalejącej w ostatnim czasie inflacji. A trzeba dodać, że od połowy 2020 roku (pierwszy miesiąc, gdy inflacja w Polsce przekroczyła 5%) Gdynia zawarła z firmami wywozowymi aż 25 aneksów umów podwyższających wynagrodzenie przedsiębiorstw. Nie spowodowało to jednak podwyżek opłat dla gdynian. Ponadto w budżecie jest nadwyżka środków, która stanowi bufor w sytuacjach, kiedy z przyczyn niezależnych od miasta wzrasta koszt odbioru i zagospodarowania odpadów – powiedział Michał Guć, wiceprezydent Gdyni ds. innowacji.

Jednak na razie nie trzeba będzie sięgać po budżetową nadwyżkę – przekonuje UM. Ratusz zwraca uwagę, że organizując przetarg, miasto podzielono na kilka rejonów, co pozwoliło na udział także mniejszym podmiotom i konsorcjom. Ostatecznie w przetargu na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych konkurowało sześć firm. Złożone oferty okazały się niższe niż te oferowane dotychczas przez rynek. Tym samym gdynianie zapłacą mniej za wywóz odpadów. Od 1 stycznia 2024 r. miesięczna opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi zostanie obniżona o 5 zł. Obniżka obejmie wszystkie gospodarstwa domowe w Gdyni.

Jakie będą nowe stawki opłaty za odpady?

Nowe stawki opłaty za odpady zbierane w sposób selektywny będą wynosić:

  • dla gospodarstw domowych o powierzchni do 45 m2 – opłata z 37 zł zmaleje do 32 zł,
  • dla gospodarstw domowych o powierzchni od 45 do 60 m2 – opłata z 63 zł zmaleje do 58 zł,
  • dla gospodarstw domowych o powierzchni od 60 do 80 m2 – opłata z 73 zł zmaleje do 68 zł,
  • dla gospodarstw domowych o powierzchni powyżej 80 m2 – opłata z 90 zł zmaleje do 85 zł.

Zatem w 2024 r. mieszkańcy będą płacić za małe gospodarstwo domowe cenę zbliżoną do tej, jaką w innych miastach płaci się od osoby – zwraca uwagę UM.

Wzrośnie ulga dla kompostujących

Magistrat podkreśla też, że od 1 stycznia 2024 r. wzrośnie ulga dla właścicieli nieruchomości jednorodzinnych za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Wzrost ulgi dotyczy jednak osób, które zadeklarowały i realnie kompostują bioodpady w przydomowym ogrodzie. Teraz będzie to 10 zł zamiast dotychczasowych 6 zł. Oznacza to, że właściciel domu jednorodzinnego, który założy w ogrodzie kompostownik, miesięcznie zapłaci za odpady 75 zł – wylicza UM.

– Obecnie swoje bioodpady kompostuje 844 właścicieli nieruchomości jednorodzinnych. Chcemy zachęcić do tego kolejnych mieszkańców. To nie tylko ograniczenie ilości wywożonych odpadów i realna oszczędność pieniędzy. Przede wszystkim jest to działanie mające pozytywny wpływ na środowisko – dodał wiceprezydent Guć.

We wtorek, 14 listopada prezydent Gdyni skierował uchwałę w sprawie obniżek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi pod obrady Rady Miasta Gdyni.

Na podstawie www.gdynia.pl

fot. sozosfera.pl (zdjęcie ilustracyjne)

Partner Portalu

Partner Portalu

Partner Portalu

Partner Portalu

reklama

reklama

Partner Portalu