Opłaty za odpady z nieruchomości niezamieszkanych

Opłaty za odpady z nieruchomości niezamieszkanych w stolicy

Radni m.st. Warszawy przyjęli uchwałę, która określa górny dopuszczalny poziom stawek za odbiór odpadów z nieruchomości niezamieszkanych. Od 1 sierpnia właściciele takich nieruchomości, np. hoteli czy galerii handlowych, muszą mieć podpisaną umowę z operatorem. Jakie zatem będą stawki opłaty za odpady z nieruchomości niezamieszkanych?

Wysokość nowych stawek opłaty za odpady z nieruchomości niezamieszkanych

Nieruchomości niezamieszkane, to jak tłumaczy Urząd m.st. Warszawy (UM), m.in. hotele, centra handlowe, a także zakłady produkcyjne czy biurowce. Maksymalne stawki, jakie mogą być zastosowane przez operatora na odbiór odpadów z takich nieruchomości wynoszą 152,50 zł za 1 m3 odpadów komunalnych, zbieranych i odbieranych w sposób selektywny (segregowane). W przypadku odpadów niesegregowanych stawka opłaty wynosi 305 zł za odpady 1 m3 odpadów komunalnych, a w przypadku odbioru i transportu nieczystości ciekłych odbieranych ze zbiorników bezodpływowych, maksymalna stawka opłaty sięga 60 zł za 1 m3.

Jak podaje UM, uchwała nr XXX/911/2020 przyjęta w czwartek, 18 czerwca, wejdzie w życie 1 sierpnia br.

Zmiany w systemie opłat w stolicy

Magistrat przypomina przy okazji, że w maju radni stołeczni podjęli decyzję o wyłączeniu nieruchomości niezamieszkanych z miejskiego systemu odbierania odpadów komunalnych. Oznacza to, że właściciele np. galerii handlowych czy biurowców muszą podpisać umowę z operatorem na odbiór odpadów. Mają na to czas do 1 sierpnia.

Bezpośrednim powodem zmian jest nowelizacja polskich przepisów w zakresie gospodarki odpadami z lipca 2019 r. Obecnie – jak podkreśla UM – właściciele nieruchomości niezamieszkanych, w których powstają odpady komunalne, płacą rażąco niskie stawki, ponieważ blokuje to wspomniana ustawa. Stawka została ustalona na poziomie, który nie pokrywa faktycznych kosztów obsługi tych nieruchomości, przez co resztę kosztów ponoszą mieszkańcy – dodaje magistrat.

Opłaty za odpady z nieruchomości niezamieszkanych w innych polskich miastach

Podobne rozwiązanie przyjęło kilkanaście samorządów w Polsce, m.in. Chorzów, Szczecin, Sopot, a w województwie mazowieckim Wołomin i Gostynin. Wszędzie stawki za wywóz odpadów są na podobnym poziomie jak w Warszawie, natomiast żadne z tych miast nie wprowadziło stawek maksymalnych. W praktyce ceny dla przedsiębiorców w Warszawie mogą być niższe niż kwoty wskazane w uchwale – podaje UM.

Tab. (UM Warszawy). Porównanie nowych stawek w Warszawie z pięcioma miastami, które wprowadziły odrębne stawki opłat za gospodarowanie odpadami w nieruchomościach niezamieszkanych.

Opłaty za odpady z nieruchomości niezamieszkanych

* Stawki dotyczą pojemników o pojemności 1100 litrów. W nawiasie podane są kwoty pochodzące z uchwał rady miejskiej. Kwota porównywalna z warszawską stawką została obliczona według przelicznika 1 m3 = 1000 litrów.

Na podstawie informacji nadesłanej przez UM Warszawy

fot. sozosfera.pl (zdjęcie ilustracyjne)

reklama

reklama

reklama

reklama

reklama