opłaty za gospodarowanie odpadami

Opłaty za gospodarowanie odpadami w Szczecinie do zmiany

Wzrost kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami, wynikający m.in. ze zmian w przepisach i z sytuacji rynkowej, wymusza wprowadzenie nowych regulacji w zakresie opłat za wywóz śmieci – wskazuje Urząd Miasta Szczecin (UM).

Magistrat zaznacza też, że po konsultacjach z miejskimi radnymi, Szczecin wystąpi do Unii Metropolii Polskich w sprawie szerszej analizy przepisów, dotyczących wprowadzenia zmian w systemie gospodarowania odpadami.

System gospodarowania odpadami komunalnymi w Szczecinie

Szczeciński ratusz przypomina, że system gospodarowania odpadami komunalnymi w Szczecinie w obecnym kształcie funkcjonuje od 2013 r. Obejmuje wszystkie nieruchomości zamieszkane w zabudowie jednorodzinnej i wielorodzinnej, a także placówki oświatowe i cmentarze. Na przestrzeni lat, w odpowiedzi na potrzeby mieszkańców, był rozbudowywany o kolejne elementy, np. wprowadzenie bezpłatnego odbioru odpadów zielonych czy budowę sieci ekoportów, dzięki którym ilość odpadów segregowanych w Szczecinie z roku na rok wzrasta.

Jednocześnie magistrat zwraca uwagę, że w mieście z każdym rokiem wzrasta ogólna ilość odpadów oraz koszty związane z ich odbiorem i przetwarzaniem. Jeszcze pięć lat temu za odbiór jednej tony zapłacić trzeba było 449 zł, natomiast w 2018 r. koszt ten wynosił już 587 zł. urzędnicy wskazują, że mimo to od sześciu lat w Szczecinie nie wzrosły, ponoszone przez mieszkańców, opłaty za wywóz śmieci.

Szczeciński magistrat wylicza czynniki wpływające na wzrost kosztów gospodarki odpadami. Największy wpływ mają zmiany w przepisach dotyczące magazynowania odpadów. Chodzi o skrócenie okresu ich składowania i wprowadzenie obowiązku monitorowania składowisk. Do tego dochodzi wzrost kosztów, m.in. energii czy logistyki oraz zwiększenie zakresu i wymogów dotyczących selektywnego gromadzenia odpadów, wynikające ze zmian w aktach wykonawczych do ustawy o utrzymaniu czystości i porządku. W związku z tym, wiele miast w Polsce zdecydowało się podnieść opłaty za odbiór odpadów, niektóre nawet o 100%, jak na przykład Tarnobrzeg czy Łódź – wskazuje UM.

Magistrat podkreśla przy tym, że w Szczecinie działa Ecogenerator, czyli spalarnia odpadów. Według UM, instalacja ta gwarantuje zmniejszenie wydatków na ten cel o co najmniej 5 mln zł rocznie. To jednak nie niweluje całkowicie różnicy pomiędzy kosztami utrzymania a wpływami z systemu. Pogłębianie się tej różnicy może wymusić obniżenie jakości usług.

Szczecin zmieni opłaty za gospodarowanie odpadami

Dlatego miasto chce wprowadzić nowe stawki za gospodarowanie odpadami. Miałyby one być wprowadzone od 1 lipca br. Wysokość nowych stawek jest w największej mierze uzależniona od tego, czy odbierane odpady są segregowane, czy też nie. W pierwszym przypadku, w zabudowie wielorodzinnej miesięczna opłata za wywóz śmieci ma wynosić 5 zł za m3 wody. Obecnie wysokość opłaty to 4 zł za m3. Przyjmując, że jedna osoba miesięcznie zużywa średnio ok. 3 m3 wody – opłata zmieni się o 3 zł. Jeśli chodzi o zabudowę jednorodzinną dla odpadów segregowanych proponuje się stawkę 65 zł miesięcznie za gospodarstwo domowe (przy obecnej 50 zł) – wylicza UM.

Nieco inaczej będą się kształtować opłaty w przypadku odpadów niesegregowanych. Tutaj proponowane stawki wynoszą odpowiednio 10 zł za m3 (obecnie 5 zł) w zabudowie wielorodzinnej i 130 zł w zabudowie wielorodzinnej (obecnie 80 zł). Nowe stawki wynikają z przepisów zawartych w ustawie.

Jednak szczeciński ratusz zaznacza, że zmiany w systemie gospodarowania odpadami wymagają szerszego spojrzenia. Dlatego zamierza wystąpić do Unii Metropolii Polskich, by ta zajęła się analizą przepisów. Zmiany w systemie gospodarowania odpadami nie dotyczą bowiem tylko Szczecina i są sporym wyzwaniem.

Na podstawie informacji nadesłanej przez UM Szczecin

fot. sozosfera.pl (zdjęcie ilustracyjne)

partner portalu

partner portalu

reklama

reklama

reklama

reklama

 

partner medialny