Obniżenie opłaty śmieciowej

Obniżenie opłaty śmieciowej – korzystniej dla małych firm i stowarzyszeń

Na wniosek prezydenta miasta Ruda Śląska, podczas czwartkowej sesji Rady Miasta radni przyjęli pakiet uchwał z zakresu gospodarki odpadami. Pozwolą one na obniżenie opłaty śmieciowej ponoszonej przez przedsiębiorców oraz organizacje pozarządowe. Uchwały mają obowiązywać od 1 czerwca tego roku – podał Urząd Miasta Ruda Śląska (UM).

Obniżenie opłaty śmieciowej – skąd ta inicjatywa?

– Zdecydowaliśmy się na taki krok po sugestiach zarówno samych przedsiębiorców oraz przedstawicieli organizacji pozarządowych, jak również radnych. Zwracali oni uwagę, że drobne firmy, jak i część stowarzyszeń nie wytwarza tak dużej ilości odpadów w stosunku do pojemności najmniejszego pojemnika, wg której wyliczona jest opłata ponoszona przez te podmioty. Wprowadzone rozwiązanie pozwoli ich częściowo odciążyć z ponoszonych wydatków – mówi Michał Pierończyk, prezydent miasta..

Zmianami objęte będą nieruchomości niezamieszkane, znajdujące się w gminnym systemie, na których prowadzona jest działalność gospodarcza lub działalność organizacji pozarządowych. W ramach działalności zatrudnione są maksymalnie trzy osoby. Natomiast od strony technicznej, obniżka ma polegać na możliwości złożenia deklaracji pojemników 60 l zamiast dotychczasowych 120 l. Ma to pozwolić podmiotom na 50-procentowe oszczędności, jeśli obecnie zadeklarowany pojemnik jest zbyt duży w stosunku do ich potrzeb. Inaczej mówiąc, gdy przedsiębiorca zdecyduje się na skorzystanie z nowego rozwiązania i obecnie płaci za jeden pojemnik 120 l 26,80 zł, to od 1 czerwca powinien zapłacić 13,40 zł, gdyż tyle wynosi opłata za pojemnik 60 l.

– Stawka ta dotyczy opłaty za jeden pojemnik, na jedną frakcję odpadów. Przy zbiórce i odbiorze odpadów w sposób selektywny jest pięć takich frakcji, co oznacza obowiązek posiadania pięciu pojemników lub worków. Tym samym stawkę tę należy ponadto pomnożyć razy pięć, a następnie dodatkowo przez współczynnik liczby wywozów – wskazuje Jacek Morek, wiceprezydent miasta.

Zmiany także w zakresie zbiórki tzw. elektrośmieci

Podczas sesji podjęto także uchwały, które wprowadzają zmiany w zakresie zbiórki tzw. elektrośmieci.

– Chcemy zrezygnować z umowy z dotychczasowym operatorem kontenerów na ten rodzaj odpadów, gdyż obecne rozwiązanie rodzi wiele problemów związanych z notorycznym wywracaniem i rozsypywaniem zawartości tych pojemników. W ich miejsce planujemy przeprowadzać cykliczne zbiórki, a mieszkańcy taki sprzęt dostarczaliby we wskazane miejsca – zapowiada Jacek Morek.

Z informacji podanej przez UM, wynika, że zmiany będą obowiązywać od 1 czerwca. Jest to dzień, w którym wchodzi w życie nowa umowa z wykonawcą odpowiedzialnym za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych w mieście. Jednocześnie magistrat wskazał, że Miasto już teraz przygotowuje się do ogłoszenia kolejnego przetargu na ten rodzaj usług.

Z danych, na które powołuje się UM wynika, że na koniec listopada 2023 r. w Rudzie Śląskiej zebrano 50,1 tys. t odpadów. 25 tys. t stanowiły odpady zmieszane, ponad 6,3 tys. t to biomasa. 4,2 tys. t stanowił natomiast gruz. Ponadto, zebrano ponad 6 tys. t odpadów wielkogabarytowych, 1,2 tys. t popiołu, a także 2028 t szkła, 2211 t plastiku oraz 1699 t papieru.

Na podstawie nadesłanej informacji

fot. sozosfera.pl (zdjęcie ilustracyjne)

Partner Portalu

Partner Portalu

Partner Portalu

Partner Portalu

reklama

reklama

Partner Portalu