Opłata za odpady w Warszawie

Opłata za odpady w Warszawie – nowe stawki od kwietnia 2021 r.

Urząd m. st. Warszawy (UM) przypomina, że od kwietnia 2021 r. opłata za odpady w Warszawie będzie naliczana według ilości zużytej wody. Według stołecznego magistratu, metoda ta daje warszawiakom możliwość wpływu na wysokość swojej miesięcznej stawki za śmieci. Radni m.st. Warszawy przegłosowali zmiany w uchwale.

Opłata za odpady w Warszawie wg zużycia wody

Przechodzimy na metodę „od wody”, ponieważ pozwala odzwierciedlić realną liczbę osób zamieszkujących lokal lub dom. Żadna z dopuszczalnych przez ustawę metod nie jest bezpośrednio powiązana z ilością produkowanych śmieci. Na tym systemie skorzystają osoby mieszkające samotnie oraz te, które rozsądnie korzystają z tzw. kranówki. Ustawodawca wymaga od nas, aby opłaty mieszkańców pokryły koszty systemu gospodarki odpadami. Natomiast firmy produkujące opakowania nadal nie ponoszą odpowiedzialności za wprowadzanie ich na rynek – mówi Michał Olszewski, wiceprezydent m.st. Warszawy.

Opłata za odpady w Warszawie z uwagami RIO

Stołeczny magistrat zaznacza, że Regionalna Izba Obrachunkowa (RIO) zakwestionowała dowolność, jaką dała poprzednia uchwała, w zakresie dokumentów stanowiących podstawę obliczania średniomiesięcznego zużycia wody. Dlatego w nowej wersji uchwały pojawiło się uszczegółowienie – jej zapisy jednoznacznie określają, co jest źródłem informacji o ilości zużytej wody w konkretnych sytuacjach np. gdy uwzględnia się odczyt z wodomierza. Jest także nowy termin wejścia w życie przepisów – warszawiacy będą płacili według nowych stawek od kwietnia 2021 r.

Przejście „na wodę” zapowiadaliśmy już w lutym tego roku. Kwiecień to data, do kiedy spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, jak również mieszkańcy domów jednorodzinnych mają możliwość przygotowania się do nowego systemu rozliczeń – zaznacza wiceprezydent.

Opłata za odpady w Warszawie – 12,73 zł za 1 m³ zużytej wody miesięcznie

Mieszkańcy Warszawy będą płacić za odpady według zużycia wody: 12,73 zł za 1 m³ zużytej wody miesięcznie. Dotyczy to zarówno domów jednorodzinnych, budynków wielorodzinnych i lokali niezamieszkanych w zabudowie mieszanej (np. delikatesy w kamienicy) – tłumaczy UM.

Podstawą do wyliczenia miesięcznej opłaty będzie średnie zużycie wody z sześciu kolejnych miesięcy z ostatniego roku (z ostatnich 12 miesięcy). Zarówno w przypadku nieruchomości wielorodzinnych, jak i jednorodzinnych, mieszkańcy nie zapłacą za wodę bezpowrotnie zużytą (czyli np. wykorzystywaną do podlewania ogródka), zmierzoną przez dodatkowy wodomierz. W opłacie za odpady uwzględnia się ilość zużytej wody technicznej (używanej np. do mycia klatek schodowych) – wskazuje magistrat.

Przy założeniu, że średnie zużycie miesięczne wody na osobę to 2,5 m³, opłata wyniesie od 31,82 zł (gospodarstwo jednoosobowe) do 159,10 zł (gospodarstwo pięcioosobowe). Osoby mieszkające samotnie zapłacą mniej niż dotychczas – zaznacza UM i obrazuje, że 1 m3 to 1000 litrów, czyli tyle, ile zużywa się na ok. 20 pryszniców czy 25 prań w pralce. Jednocześnie UM podkreśla, że w celu ochrony rodzin wieloosobowych, miasto wprowadza program osłonowy dla warszawiaków posiadających Kartę Dużej Rodziny.

Opłata za odpady w Warszawie – odliczanie wody bezpowrotnie zużytej

Właściciele nieruchomości, np. domów jednorodzinnych, którzy nie są podłączeni do sieci kanalizacyjnej (korzystają z szamba), a mają dostarczaną wodę przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji (MPWiK), mogą instalować własne wodomierze do pomiaru wody bezpowrotnie zużytej. Pomiary z tych liczników będą podstawą do naliczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – wskazuje UM i zaznacza, że wskazanie wodomierza na wodę bezpowrotnie zużytą należy wtedy wpisać w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Jednocześnie UM podkreśla, że urządzenie mierzące ilość zużytej wody musi działać prawidłowo i Dlatego każdy wodomierz co 5 lat powinien przejść okresowy przegląd – tzw. legalizację. Zgodnie z obowiązującymi przepisami legalizacje przeprowadzane są w specjalnych punktach Głównego Urzędu Miar.

Opłata za odpady w Warszawie – nieruchomości bez wodomierza i niezamieszkane

Jeśli w nieruchomości nie ma wodomierza albo nie jest ona podłączona do sieci wodociągowej lub nie ma danych za zużycie wody za okres sześciu kolejnych miesięcy, stawka naliczona zostanie według zasady: liczba mieszkańców pomnożona przez 4 m³ wody i stawkę 12,73 zł.

W nieruchomościach mieszanych (np. salon fryzjerski w kamienicy) opłaty będą naliczane wg normy zużycia wody określonej w załączniku do uchwały i pomnożone przez 12,73 zł.

Ryczałt 4 m³/osobę to zbliżone, średnie miesięczne zużycie wody w Warszawie, według danych Głównego Urzędu Statystycznego – zaznacza magistrat.

W domkach letniskowych i innych nieruchomościach rekreacyjno-wypoczynkowych przyjęta została stała opłata w wysokości 181,9 zł rocznie. Natomiast nieruchomości niezamieszkane, objęte miejskim systemem gospodarki odpadami (np. miejskie szkoły, domy kultury, ośrodki sportu) będą rozliczane wg objętości pojemników.

Opłata za odpady w Warszawie – ważne terminy

Opłata za odpady w Warszawie powinna zostać wniesiona do 28 dnia każdego miesiąca. Opłaty nowych stawek będą obowiązywać od kwietnia. Nową deklarację będzie trzeba złożyć do 10 maja 2021 r. Obowiązek ten dotyczy właścicieli budynków jednorodzinnych, a także zarządców nieruchomości wspólnych, m.in. spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych.

Opłata za odpady w Warszawie – spalarnia by zatrzymać rosnące koszty

Wszystkie środki z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi przeznaczane są na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami – podkreśla magistrat i wylicza, że są to koszty odbioru i zagospodarowania odpadów (w tym odpadów wielkogabarytowych, takich jak meble), utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK-ów), a także zakupu, utrzymania i opróżniania ulicznych koszy na śmieci. Ponadto zebrane pieniądze mają pokryć wydatki związane z usuwaniem dzikich wysypisk, edukacją ekologiczną i inne koszty gospodarki odpadami.

Magistrat podkreśla, że system gospodarki odpadami musi się bilansować, a samorząd nie może dopłacać do tego systemu z innych źródeł. Aby zatrzymać rosnące ceny, stolica ma plan uniezależnienia się od zewnętrznych firm, które zajmują się termiczną utylizacją śmieci – jeszcze w tym roku podpisze umowę na budowę spalarni. A nowa instalacja dodatkowo zasili miasto w energię cieplną i elektryczną.

Na podstawie nadesłanej informacji

fot. sozosfera.pl (zdjęcie ilustracyjne)

reklama

reklama

reklama

reklama