„Opłata śmieciowa” w stolicy

„Opłata śmieciowa” w stolicy uzależniona od rodzaju zabudowy

Urząd m.st. Warszawy (UM) poinformował, że Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie (RIO) zakwestionowała przyjętą w listopadzie br. uchwałę Rady m.st. Warszawy w sprawie systemu opłat za gospodarowanie odpadami. W związku z tym podczas sesji, która odbyła się 17. grudnia br. stołeczni radni przyjęli nowe zapisy, zgodnie z którymi „opłata śmieciowa” w stolicy od przyszłego roku będzie uzależniona wyłącznie od rodzaju zabudowy.

„Opłata śmieciowa” w stolicy – nowe stawki po decyzji RIO

Magistrat poinformował, że nowe stawki w wysokości 85 zł od gospodarstwa domowego w zabudowie wielolokalowej i 107 zł od gospodarstwa jednorodzinnego obowiązywać będą w stolicy od 1 stycznia 2022 r. jak zaznaczył UM, zmiana spowodowana jest czwartkową (16. grudnia br.) decyzją RIO, zgodnie z którą nie ma możliwości różnicowania metody od gospodarstwa domowego powierzchnią użytkową lokalu mieszkalnego. Taka propozycja była zawarta w ostatniej uchwale, przyjętej przez stołecznych radnych w listopadzie br.

Zmianie nie uległa wysokość ulgi dla właścicieli domów jednorodzinnych, którzy będą kompostować bioodpady – w tym przypadku opłata obniżona będzie o 9 zł.

Osoby w najtrudniejszej sytuacji zostaną objęte programem osłonowym, który przegłosowano na ubiegłotygodniowej sesji Rady m.st. Warszawy – dodał magistrat.

„Opłata śmieciowa” w stolicy – oświadczenie sekretarza miasta

Stołeczny urząd przekazał również oświadczenie (jego treść poniżej), pod którym podpisał się Włodzimierz Karpiński, sekretarz m.st. Warszawy.

„Warszawa po raz kolejny staje przed koniecznością zmiany systemu naliczania opłat za gospodarowanie odpadami. Dotychczasowe propozycje stolicy, które zmierzały do stworzenia systemu możliwe sprawiedliwego i przejrzystego dla mieszkańców, w oparciu o metody dozwolone prawem, zostały zakwestionowane przez organy nadzoru i sądy. Stało się tak mimo, że takie same systemy funkcjonują w innych polskich miastach. Mamy podstawy, aby sądzić, że dzieje się tak z powodów politycznych.

Każde rozwiązanie, które proponuje i wprowadza Warszawa, uwzględniając aktualny stan prawny, jest kwestionowane i zaskarżane, pomimo, że inne miasta z powodzeniem korzystają z podobnych rozwiązań.

Kolejne, odgórne decyzje wobec warszawskich uchwał w sprawie zagospodarowania odpadów sprawiają, że stolica nie ma już innej możliwości, jak wprowadzić metodę najprostszą, która – bez względu na okoliczności – każde z gospodarstw obciąży opłatą w tej samej wysokości. Decyzje musiały zostać podjęte jak najszybciej, z uwagi na to, że nowe przepisy dotyczące opłat za gospodarowanie odpadami mają zacząć obowiązywać już za dwa tygodnie, od 1 stycznia 2022 r.

Rada Warszawy uchwaliła dziś nowe stawki opłat za zagospodarowanie śmieci:

  • 85 zł za każde mieszkanie,
  • 107 zł dla właścicieli domków jednorodzinnych.

Warszawa będzie nadal dopłacać do systemu gospodarowania odpadami kilkadziesiąt milionów złotych z budżetu miasta. Osoby w najtrudniejszej sytuacji będą objęte programem osłonowym, na który Rada Warszawy zabezpieczyła już środki. Liczymy, że tak skonstruowany system, uwzględniający najbardziej podstawowe rozwiązania ustawowe, tym razem nie zostanie podważony”.

Na podstawie nadesłanej informacji

fot. sozosfera.pl (zdjęcie ilustracyjne)

reklama

reklama

reklama

reklama

reklama