Opłata recyklingowa

Opłata recyklingowa – nie podatek

Ministerstwo Środowiska odniosło się do pojawiających się informacji, wg których opłata recyklingowa za lekkie torby foliowe będzie stanowiła formę ukrytego podatku.

Resort stwierdza, że opłata recyklingowa za lekką torbę foliową wynika z wymogów Unii Europejskiej, podkreślając przy tym, że bardzo łatwo można będzie jej uniknąć – wystarczy na zakupach używać toreb wielokrotnego użytku.

Opłata recyklingowa – zachęta do korzystania z toreb wielokrotnego użytku

Przepisy Unii Europejskiej nakładają na państwa członkowskie obowiązek ograniczenia zużycia plastikowych toreb na zakupy. Ministerstwo Środowiska musiało przygotować odpowiednie przepisy, które będą zachęcać do korzystania z toreb wielokrotnego użytku. Polski rząd zdecydował się zaproponować w przepisach ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi odpłatność za torby foliowe pobierane w sklepach.

W Polsce każdy mieszkaniec zużywa rocznie, według szacunków, około 250–300 toreb foliowych różnego rodzaju. Cykl życia takiej torby jest niezwykle krótki i wynosi z reguły kilkanaście minut, czyli tyle ile trwa pokonanie drogi z zakupami ze sklepu do domu. Następnie torby foliowe stają się odpadem, który zanieczyszcza środowisko. Odpad ten niezwykle trudno usunąć ze środowiska – komentuje cel wprowadzenia opłaty Sławomir Mazurek, podsekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska.

Komisja Europejska będzie monitorować redukcję zużycia toreb foliowych w państwach członkowskich. Zgodnie z planami, z opłaty będą zwolnione najlżejsze torby foliowe (tzw. zrywki), używane ze względów higienicznych lub jako podstawowe opakowanie żywności luzem – podaje resort.

Ministerstwo podkreśla, że opłata za plastikową torbę nie będzie podatkiem, ponieważ nie ma charakteru obowiązkowej płatności. Każda osoba będzie miała wybór, czy zapakować zakupy w plastikową torbę i za nią zapłacić, czy zapakować je do torby wielokrotnego użytku i w bardzo łatwy sposób tej opłaty uniknąć.

Według informacji ministerstwa, już 13 krajów Unii Europejskiej wprowadziło opłaty za torbę foliową wydawaną w sklepie. Są to Irlandia, Wielka Brytania, Łotwa, Malta, Holandia, Chorwacja, Bułgaria, Czechy, Estonia, Słowacja, Austria, Węgry oraz Belgia. Ponadto niektóre państwa zamierzają wkrótce całkowicie zabronić użycia torebek foliowych. Doświadczenia innych krajów UE wskazują, że opłata recyklingowa pozwala ograniczyć zużycie toreb foliowych nawet o 90%.

Na podstawie www.mos.gov.pl

fot. sozosfera.pl

reklama

partner portalu