Odpady zawierające rtęć

Odpady zawierające rtęć zatrzymane przez KAS

Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) poinformowała, że funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej zapobiegli wprowadzeniu na polski rynek odpadów niebezpiecznych. Chodzi o odpady zawierające rtęć.

Funkcjonariusze KAS z Oddziału Celnego w Chełmie skontrolowali używany sprzęt elektroniczny w postaci 655 monitorów komputerowych, które zostały zgłoszone w ramach procedury dopuszczenia do obrotu, zgłosiła firma prowadząca działalność na terenie województwa mazowieckiego.

Odpady zawierające rtęć w postaci monitorów komputerowych zatrzymane przez KAS

W ocenie KAS, sprzęt okazał się być odpadem, który zgodnie z deklaracją zgłaszającego pochodził ze Stanów Zjednoczonych Ameryki i nie nadawał się do dalszego użytkowania.

Funkcjonariusze KAS zwrócili uwagę na wartość towarów, która biorąc pod uwagę kraj ich pochodzenia i rodzaj wydała się wyjątkowo niska. W związku z tym przeprowadzono szczegółową rewizję towaru, w tym pod kątem spełniania wymagań zasadniczych dla sprzętu elektronicznego oraz przepisów dotyczących bezpieczeństwa produktu.

Okazało się, że zgłoszony towar nie nadawał się do dalszego użytkowania. Sprzęt nie posiadał opakowań jednostkowych, podstawek, kabli przyłączeniowych oraz instrukcji obsługi, która jest wymagana w przypadku towarów sprowadzanych na terytorium Unii Europejskiej.

Dodatkowo pracownicy Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Lublinie – Delegatury w Chełmie ocenili towar jako odpad. W wydanej opinii Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Lublinie stwierdził, że towary te stanowią odpad niebezpieczny, bowiem na części urządzeń widniały oznaczenia informujące o użyciu do ich produkcji szkodliwej dla środowiska rtęci.

KAS zaznaczyła, że Lubelski Urząd Celno-Skarbowy złożył zawiadomienie do Głównego Inspektora Ochrony Środowiska o nielegalnym przemieszczaniu odpadów, a w związku z tym, do czasu zakończenia postępowania odpady pozostaną pod dozorem celnym.

Na podstawie www.gov.pl

fot. Krajowa Administracja Skarbowa

reklama

reklama

partner portalu

partner portalu

reklama

reklama

reklama

reklama

 

partner medialny

reklama