Odpady wielkogabarytowe w Katowicach

Odpady wielkogabarytowe w Katowicach – akcja informacyjno-edukacyjna

Urząd Miasta Katowice (UM) zwraca uwagę, że mieszkańcy stolicy Śląska, a także przedstawiciele katowickiego ratusza i Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej (MPGK) zgodnie przyznają, że odpady wielkogabarytowe w Katowicach stanowią wielki problem, szczególnie w centrum miasta. Tymczasem zbliża się czas szaleństwa zakupowego i remontowego – zaznacza magistrat i dodaje, że w tym czasie zawsze rośnie ilość wyrzucanych przez mieszkańców odpadów wielkogabarytowych. Dlatego już teraz MPGK rozpoczyna akcję informacyjno-edukacyjną pt. „Uporządkuj wiedzę o odpadach wielkogabarytowych”.

Odpady wielkogabarytowe w Katowicach – niezgodnie z harmonogramem i nie w tym miejscu

Magistrat zaznacza, że duże odpady wyrzucane w niewłaściwych miejscach i terminach są szczególnie widoczne w Śródmieściu. Pracownicy MPGK podkreślają, że odpady wielkogabarytowe wystawiane są często niezgodnie z harmonogramem i nie tam, gdzie należy. Dojazd do odpadów porzucanych w wąskich uliczkach centrum nierzadko utrudniają także źle zaparkowane samochody. Aby zapobiec tym sytuacjom, przedsiębiorstwo uruchomiło kolejne brygady na drugiej zmianie, a zatem także po południu zajmują się one tą kategorią odpadów, ponawiając wyjazdy w problemowe miejsca, co wiąże się z dodatkowymi kosztami. Przedstawiciele MPGK przyznają jednak, że sytuację trudno będzie trwale zmienić, bez zmiany postaw społecznych.

Odpady wielkogabarytowe w Katowicach to wielkie wyzwanie – pomóc ma kampania

Wielkie gabaryty to wielkie wyzwanie. Mieszkańcy muszą przede wszystkim mieć świadomość, jak ważny jest czas oraz miejsce ich wyrzucania. To naprawdę kluczowe. Czas bo te odpady można wystawiać tylko w przeddzień terminu wyznaczonego w harmonogramie. Miejsce – bo powinny być wystawiane zawsze w odpowiednim punkcie. W przypadku nieruchomości jednorodzinnych przed posesją, natomiast w przypadku budynków wielorodzinnych w ustalonym z administracją czy właścicielem miejscu, z zagwarantowanym dojazdem dla samochodu ciężarowego, najczęściej w bezpośrednim sąsiedztwie wiat śmietnikowych. Kolejnym „stopniem wtajemniczenia” jest wiedza o tym, co zaliczamy do odpadów wielkogabarytowych, a co nie. Chcemy ją upowszechniać w przyjazny sposób, aby przyczyniać się do zmiany postaw w tym zakresie – wyjaśnia Robert Potucha, wiceprezes MPGK Katowice.

Stąd też MPGK przygotowało m.in. serię przyjaznych i czytelnych grafik. Będą one promowane w kanałach komunikacyjnych UM oraz w mediach, a także wśród mieszkańców i współpracujących instytucji. Znajdą się także na harmonogramach wywozów odpadów 2021, jakie wkrótce trafią do mieszkańców.

Odpady wielkogabarytowe w Katowicach, czyli co?

Przy okazji magistrat przypomina, iż ze statystyk wynika, że w 2019 r. mieszkańcy Katowic wyrzucili aż 7400 ton odpadów wielkogabarytowych, a więc niemal o 700 ton więcej niż w 2018 r. Wśród najczęściej przetwarzanych przez MPGK w Katowicach tego typu odpadów znajdują się meble oraz kolejno: deski, drzwi, futryny, palety, dywany, panele, zbiorniki plastikowe, plastikowe kompostowniki, wanny i brodziki. Niestety nierzadko mieszkańcy za odpady wielkogabarytowe błędnie uznają także sprzęt RTV/AGD (najczęściej lodówki i pralki), a także opony, gruz i odpady poremontowe.

Odpady wielkogabarytowe

Tymczasem odpady nietypowe, poremontowe, a także sprzęty elektryczne i elektroniczne czy odpady niebezpieczne oraz inne wytwarzane nieregularnie odpady komunalne z gospodarstw domowych (np. gruz, opony, opakowania po farbach/lakierach, odpady zielone) – można, bez dodatkowych opłat przekazywać do gminnych punktów zbierania odpadów (GPZO), a na terenie Katowic działają cztery GPZO, które rozmieszczone są tak, iż dojazd do najbliższego, z dowolnej dzielnicy Katowic zajmuje maksymalnie 15 minut – zaznacza UM.

Na podstawie nadesłanej informacji

fot. sozosfera.pl (zdjęcie ilustracyjne), rys. UM Katowice

reklama

reklama

reklama

reklama