Odpady wielkogabarytowe

Odpady wielkogabarytowe – nowe podejście

Odpady wielkogabarytowe – w tym meble i materace – nie są produktami łatwymi do przetworzenia ani utylizacji. Czy można je ponownie wykorzystać? Partnerzy europejskiego projektu „URBANREC” pracowali nad nowym podejściem do tego zagadnienia i wprowadzeniem zmian z korzyścią dla środowiska – poinformował Urząd m.st. Warszawy (UM).

Podsumowanie projektu „URBANREC”

Celem projektu „URBANREC” jest wdrożenie ekoinnowacyjnego, zintegrowanego systemu zagospodarowania odpadów wielkogabarytowych w różnych regionach Europy reprezentowanych przez trzy kraje Unii Europejskiej (Hiszpanię, Belgię i Polskę) oraz Turcję. Partnerzy projektu z 21 organizacji, w tym Warszawy, od czerwca 2016 r. opracowywali technologie i systemy ponownego użycia odpadów wielkogabarytowych, m.in. starych mebli i materaców. Specjaliści sprawdzali też możliwości wykorzystania materiałów pozyskanych z odpadów wielkogabarytowych, by dać im drugie życie w skali przemysłowej.

Odpady wielkogabarytowe – 19 mln ton rocznie

Gospodarka odpadami wielkogabarytowymi, takimi jak meble, materace, wyroby tapicerskie, meble ogrodowe itd. stanowi ogromne wyzwanie środowiskowe, z którym muszą mierzyć się wszystkie miasta – podkreśla UM. Odpady tego typu są duże, ciężkie i nie wszyscy mieszkańcy, wiedzą, jak ich się pozbyć, by nie szkodzić środowisku. W Europie wytwarzanych jest co roku ponad 19 mln ton odpadów wielkogabarytowych, z czego ponad 60% trafia na składowiska lub jest indywidualnie spalanych. Szczegółowym celem projektu jest osiągnięcie odzysku odpadów wielkogabarytowych na poziomie 82% w całej Europie, co powinno przynieść zysk netto w wysokości 225,6 euro za tonę tych odpadów, czyli 2,127 mld euro rocznie – dodaje stołeczny magistrat.

Uczestnicy projektu opracowali nowatorskie rozwiązania promujące przede wszystkim ograniczenie wytwarzania odpadów wielkogabarytowych, ich ponowne wykorzystywanie, a także stosowanie innowacji w zakresie logistyki. Jedną z nowości jest efektywny recykling – pianki poliuretanowe lub lateksowe, różne mieszanki tworzyw sztucznych, tkaniny, a także drewno da się przetworzyć na produkty o wysokiej wartości dodanej, takie jak kleje, rozpuszczalniki pianki, kompozyty wzmacniane włóknem i filcem czy kompozyty drewna i plastiku.

Propozycje systemowych zmian

Na podstawie uzyskanych w projekcie wyników zaproponowane zostaną rekomendacje dla nowych przepisów UE dotyczących odpadów wielkogabarytowych. Dodatkowo partnerzy projektu URBANREC pracowali nad uzyskaniem oznakowań ekologicznych dla produktów zawierających recyklaty, czyli surowce „z odzysku”. W wybranych regionach testowana jest też strategia promowania nowego podejścia do starych mebli wśród mieszkańców m.in. poprzez wprowadzenie mobilnej aplikacji ułatwiającej wymianę i sprzedaż przedmiotów z „drugiej ręki”.

Odpady wielkogabarytowe – ekodziałania w Warszawie

Wyzwaniem dla Warszawy jest zmiana podejścia mieszkańców do postępowania z niepotrzebnymi lub niechcianymi meblami oraz wprowadzenie punktów ponownego wykorzystania przedmiotów wielkogabarytowych, by dać im drugie życie.

W ramach projektu Warszawa podjęła działania organizacyjne, edukacyjne, społeczne oraz badawczo-rozwojowe. W ramach systemu gospodarki odpadami udało się wyodrębnić materace spośród odpadów wielkogabarytowych przekazywanych do punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK-ów). Według UM, dzięki temu łatwiej będzie odzyskać surowce do ponownego wykorzystania.

Podczas regionalnych sesji szkoleniowych projektu URBANREC przedstawiciele administracji, nauki, biznesu i organizacji pozarządowych omawiali koncepcje stworzenia sieci punktów odnawiania i ponownego użycia starych mebli.

By poznać zdanie oraz preferencje warszawianek i warszawiaków o gospodarce odpadami wielkogabarytowymi przeprowadzone zostały badania opinii. Wyniki ukierunkują działania miasta w edukacji i komunikacji społecznej. We współpracy z warszawską Akademią Sztuk Pięknych powstały też nowatorskie projekty dotyczące powtórnego wykorzystania odpadów wielkogabarytowych na skalę przemysłową.

Edukacja w kierunku realizacji zasady 3R

Kolejnym krokiem stolicy jest edukacja warszawianek i warszawiaków, w połączeniu z integracją społeczną i rozrywką – np. organizowanie wydarzeń, takich jak EKOPIKNIK oraz włączenie tej tematyki do działań planowanych w szkołach. Istotne jest przestrzeganie zasad wystawiania niepotrzebnych mebli (najpóźniej w przeddzień ich odbioru), jak i sprawdzenie, czy danego sprzętu nie można ponownie użyć (np. po przeróbkach) lub czy nie przyda się on komuś innemu. W tym obszarze wizja Warszawy w zakresie ekoodpowiedzialnego postępowania opiera się podejściu R3 (REDUCE – REUSE – RECYCLE), czyli: ogranicz (emisję odpadów) – użyj ponownie – przetwórz (odpady stają się zasobem), zgodnym z europejską hierarchią odpadową.

Na podstawie informacji nadesłanej przez UM Warszawy

fot. sozosfera.pl (zdjęcie ilustracyjne)

reklama

reklama

partner portalu

reklama

reklama

reklama

 

reklama